← Terug

Vereffening van een nalatenschap: Inzichten en expertise

Erfrecht

Het gecompliceerde pad van de vereffening van een nalatenschap: Inzichten en expertise

Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment, en de afwikkeling van de nalatenschap kan een nog grotere uitdaging zijn, vooral als er meer schulden zijn dan bezittingen. Voorheen kon een nalatenschap failliet worden verklaard, maar sinds 2003 geldt een complexe regeling voor vereffening van nalatenschappen. Deze procedure biedt oplossingen voor diverse situaties, waaronder negatieve nalatenschappen, beneficiaire aanvaarding en geschillen onder erfgenamen. In dit artikel duiken we dieper in op dit proces met behulp van inzichten van advocaat insolventie- en erfrecht, Jeroen Thiele.

Verder praten 0172 – 42 71 95

Wanneer wordt een nalatenschap vereffend?

De vereffening van een nalatenschap vindt plaats onder twee belangrijke omstandigheden:

 1. Beneficiaire aanvaarding: Als ten minste één erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaardt, wat betekent dat de nalatenschap onder voorbehoud wordt geaccepteerd om eventuele schulden te vermijden. In de meeste gevallen fungeren deze erfgenamen ook als vereffenaar, tenzij de rechtbank anders beslist.
 2. Benoeming door rechtbank: De rechtbank kan op verzoek van belanghebbenden, zoals erfgenamen of schuldeisers, een gespecialiseerde vereffenaar benoemen.

 

Uitzonderingen:

De verplichte vereffening is niet van toepassing als:

 1. er een executeur is die kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen; of
 2. de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld; of
 3. een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele of is minderjarig), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing  van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

 

Taken van de vereffenaar van een nalatenschap

De vereffenaar is verantwoordelijk voor de vereffening van een nalatenschap en heeft de volgende taken:

 1. Boedelbeschrijving: Opstellen van een boedelbeschrijving met lijst van schulden en bezittingen, vaak met behulp van een boedelnotaris;
 2. Oproepen van Schuldeisers: Schuldeisers worden opgeroepen om hun vorderingen in te dienen binnen een vastgestelde termijn;
 3. Verkoop van bezittingen: Het verkopen van nalatenschapsgoederen om schulden af te lossen, met inachtneming van overleg met erfgenamen en mogelijk ingrijpen van de rechtbank bij geschillen;
 4. Indienen van een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst bij de rechtbank, waarbij de financiële situatie en verdeling van schulden en baten worden vastgelegd;
 5. Uitkeren aan schuldeisers: Het uitkeren van schulden aan schuldeisers volgens de vastgestelde uitdelingslijst;
 6. Afgeven van overgebleven goederen: Overgebleven goederen worden aan de erfgenamen afgegeven.

De complexiteit van de vereffening

De huidige regeling voor de vereffening van een nalatenschap heeft veel raakvlakken met de afwikkeling van een faillissement. Veel wettelijke bepalingen die in een faillissement van toepassing zijn, gelden ook bij de vereffening. Het is een gestructureerd en grondig proces, maar voor een leek niet altijd even overzichtelijk. Het team van Berntsen Mulder Advocaten bestaat uit specialisten erfrecht en ervaren faillissementscuratoren zodat onze cliënten volledig worden ontzorgd, door de verslaglegging en financiële verantwoording volgens de strenge faillissementsrichtlijnen.

Juist omdat de afwikkeling van een nalatenschap zo’n gevoelig proces is, kan het onder omstandigheden een goed idee zijn om een professionele vereffenaar of executeur in te schakelen. U kunt altijd bellen met Jeroen Thiele  of Lisanne Wassenberg om hierover van gedachten te wisselen.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.

Of stuur ons een WhatsApp berichtje.

 
  Laat onze specialisten u helpen