HVJA

De Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten

logo-HVJA


Het doel van de HVJA is de belangenbehartiging van de leden van de vereniging in de breedste zin en de bevordering van en controle op de kwaliteit van rechtsbijstand in jeugdzaken, zulks onder meer door het organiseren van regelmatige bijeenkomsten, het verzorgen van opleidingen, cursussen en lezingen, het houden van intervisie en het zijn van gesprekspartner met rechterlijke colleges en overige instanties.

Meer informatie is te vinden op de website www.hvja.nl.

Eén van onze advocaten is aangesloten bij de HVJA. Het is advocaat Lidewij Calis.

Lidewij-Calis

Waarmee kunnen wij u helpen?