Privacyverklaring

Privacyverklaring Berntsen Mulder Advocaten (per 1-9-2019)

Berntsen Mulder Advocaten (BMA) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij daarmee omgaan.
Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de werkzaamheden van Berntsen Mulder Advocaten, tevens handelend onder de handelsnamen Eurocare, Berntsen Mulder Damage Recovery, Claimcare en Letselzorg.

Welke gegevens verzamelen wij?

U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina bezoekt, etc, maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wel verzamelen wij ook IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij ook niets om u persoonlijk te herleiden.

Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt. Bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, door uw dossier in handen te geven van één van onze advocaten, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven.

Ook kunnen wij een kopie van uw identiteitsbewijs opvragen.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website zullen wij die gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven voor deze nieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een bij ons aangebracht dossier, zullen wij die gegevens uiteraard gebruiken voor zover dat voor de behandeling van uw dossier nodig is. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw zaak. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om ook na de behandeling van de zaak contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld om te horen of de zaak naar tevredenheid is afgewikkeld, of om te informeren hoe het nu gaat met de zaken en of u nog juridische vragen heeft.

De volgende gegevens van uw identiteitsbewijs bewaren wij: uw foto, voor- en achternaam, uw geboortedatum, documentnummer, datum van uitgifte, geldigheidsduur, handtekening en waar wettelijk vereist, uw persoonsnummer. Deze gegevens gebruiken wij om u te kunnen identificeren, om aan de bevoegde instanties in voorgeschreven situaties, uw persoonsnummer door te geven en om gedurende de looptijd van de opdracht, uw eventueel nieuw te plaatsen handtekening te kunnen controleren.

Door de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst van opdracht tussen Berntsen Mulder Advocaten en u, gaat u er mee akkoord dat Berntsen Mulder Advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart, gebruikt en waar nodig, aan derden verstrekt.

Soms moeten we uw gegevens aan iemand anders geven

Het kan zijn dat wij vanuit wet- en regelgeving onder omstandigheden uw gegevens moeten verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld als wij uw wederpartij gaan dagvaarden, dan moeten wij in die dagvaarding (die naar de wederpartij en de rechtbank gaat) bepaalde persoonsgegevens van u zetten.

Het daadwerkelijk dagvaarden wordt gedaan door een deurwaarder. Ook aan deze partij zullen wij uw persoonsgegevens ter beschikking moeten stellen.

Daarnaast kan het zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die ‘derde’ partij, ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. Maar maakt u zich geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.
In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!

Google Analytics

BMA maakt voor analyse van haar websites gebruik van Google Analytics. Deze software gebruikt cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze websites. De door Google verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken.

Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen. Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer, simpelweg verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u in de help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond: Cookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en dus ook uw identiteitsbewijs worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen uw gegevens worden vernietigd. In beginsel zal uw dossier na afronding nog 5 jaren worden bewaard. In sommige zaken is een periode afgesproken dat nog op de zaak teruggekomen kan worden. Dan wordt het dossier gedurende die periode bewaard.

Als u klikt op een hyperlink, kan BMA uw privacy natuurlijk niet meer garanderen…
Op onze website (bijvoorbeeld in onze blogs) wordt nogal eens verwezen naar andere websites. Graag maken we u erop attent dat als u gaat surfen naar deze andere website BMA uw privacy niet meer kan garanderen en dat de privacyverklaring van die betreffende website dan van toepassing is.

Beveiliging

Wij gebruiken bij ons contactformulier geen speciale encryptiemethodes, omdat u puur vrijwillig uw informatie aan ons verstrekt en die paar gegevens die wij vragen ook niet speciaal gevoelig zijn. Voor meer informatie over het gebruik van onze website verwijzen wij u ook naar onze disclaimer.

Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van uw zaak, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Alleen mensen van ons kantoor kunnen inloggen op ons systeem en bij uw gegevens komen. Als wij gebruiken van een externe ICT-dienstverlener die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICT-dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden wij hun om die gegevens in te zien. Uw dossier komt niet op straat te liggen.

Uw Rechten

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven.

I.) Inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien.

II.) Wijziging/Verwijdering
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. U kunt vragen om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.

III.) Recht op vergeten te worden

De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de verwijdering van uw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moeten wissen. Wij moeten alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld de deurwaarder) op de hoogte brengen van het feit dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens wissen.

IV.) Recht van verzet
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken.

V.) Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten.

VI.) Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u binnen 1 maand over uitvoering hiervan.

Contactgegevens:
info@berntsenmulder.nl
Berntsen Mulder Advocaten
Burgemeester Visserpark 13-15
2405 CP Alphen a/d Rijn

Vragen?
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met uw behandelaar binnen BMA. Hij/zij zal u graag te woord staan.

Waarmee kunnen wij u helpen?