Masterclass voor assurantieadviseurs

Masterclass voor assurantieadviseurs: 16 november 2023

Op 16 november 2023 duiken we samen de diepte in over de belangrijkste juridische ontwikkelingen op verzekeringsgebied. Dit keer geven we een masterclass voor assurantieadviseurs met de onderwerpen:

Aanmelden kan gratis via het inschrijfformulier.

Inschrijving voor de Masterclass betekent niet automatisch dat u kan worden geplaatst. Als het maximum aantal deelnemers wordt overschreden zal er geloot worden. We hebben ruimte voor 40 plekken in de Masterclass.

We behandelen in de masterclass de volgende onderwerpen:

(1) Actualiteiten Letselschade & SVI

In dit onderdeel worden recente ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht op het gebied van letselschade behandeld. Daarnaast wordt er ingezoomd in een onderbelicht gedeelte van de SVI-polis: de uitsluitingen. Polissen van verschillende verzekeraars worden naast elkaar gelegd ter verduidelijking.

(2) Polisvoorwaarden

Bij elke verzekeringspolis speelt de vraag wat de gemaakte afspraken zijn en of deze afspraken juridisch stand houden. In dit onderdeel wordt besproken hoe polisvoorwaarden moet worden uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden om polisvoorwaarden onderuit te halen.

(3) Pensioenverzekering

Bij de advisering over pensioenverzekeringen worden assurantieadviseurs regelmatig geconfronteerd met de vraag of een bedrijf onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? Waar moet de assurantieadviseur bij zijn advisering op letten en hoe ver gaat zijn zorgplicht?

(4) Aansprakelijkheid van de assurantieadviseur

Bij onjuiste advisering kan een deskundige zelf aansprakelijk gesteld worden. Welke gevaren liggen op de loer voor de assurantieadviseur zelf? Een update van de laatste rechterlijke uitspraken.

 

We verheugen ons er op om u te zien op 16 november 2023 in Alphen aan den Rijn.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?