Domeinnaamfraude #4: Collectieve actie tegen Trademark Office, doet u mee?

Advocaat Jeroen Thiele komt op voor gedupeerden van het bedrijf Trademark Office. Het is nu tijd om collectieve actie te ondernemen. Doet u mee?

In de afgelopen periode heb ik 3 blogs geschreven over de praktijken van Trademark Office. Naar aanleiding van de deze blogs word ik inmiddels bijna dagelijks gebeld door nieuwe slachtoffers. Trademark Office blijkt niet van plan haar werkwijze aan te passen en gaat op volle kracht verder.

Ook vernietiging overeenkomst stopt Trademark Office niet

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid reacties op mijn eerste blog heb ik een standaardbrief ter beschikking gesteld die kan worden gebruikt om de overeenkomst te vernietigen op basis van dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden. Velen van u hebben inmiddels van deze brief gebruik gemaakt.

In het begin gaf Trademark Office toe en kreeg u een Creditfactuur. Dat is inmiddels veranderd. U heeft waarschijnlijk inmiddels ook kennis genomen van de (standaard-)reactie van Trademark Office op mijn brief. In een brief met extreem wollig juridisch taalgebruik verklaren zij u kort gezegd voor gek. ‘Hoe haalt u het in uw hoofd om deze brief te versturen?’

Agressief en onprettig

Mocht u daarna nog telefonisch contact gehad hebben, wordt dit nog verder versterkt. De telefoongesprekken met dit bedrijf worden gekenmerkt door een uiterst agressieve en onprettige communicatie, zelfs voor mij als advocaat. En ik ben toch wat gewend op dat gebied.

Ondanks het feit dat u de overeenkomst heeft vernietigd, blijven zij u lastigvallen. Zij blijven u bellen en mailen met dreigementen over incassobureau’s en gerechtelijke procedures met de daarbij komende kosten.

Loze dreigementen?

Tot op heden heeft Trademark Office dit dreigement niet waargemaakt. Een wel ingeschakeld incassobureau trok haar handen in het geheel van Trademark Office af toen het duidelijk werd welke praktijken worden gehanteerd. In het laatste telefoongesprek dat ik vorige week voerde met Trademark Office heb ik wel de ‘persoonlijke garantie’ gekregen dat er daadwerkelijk procedures worden voorbereid. Voor wat het waard is.

Hoe nu verder?

Ook al maakt Trademark Office haar dreigementen niet waar, zij blijven u zoals al aangegeven wel lastigvallen. Verder blijft het risico aanwezig dat zij u er wel uitpikken om betaling bij de rechter af te dwingen. Ook al ben ik van mening dat u een sterke zaak heeft, kost het voeren van verweer geld. Voor u is het belang beperkt, vanwege de precedentwerking is het belang voor Trademark Office echter veel groter.

Gelet op het bovenstaande heb ik van veel partijen de vraag gekregen of het mogelijk is om een collectieve actie tegen Trademark Office te starten. Als groep kunnen immers de kosten voor een procedure worden gedeeld, zodat niet één persoon of bedrijf voor alle kosten hoeft op te draaien. Het korte antwoord op deze vraag luidt: ‘ja, dit is mogelijk’. Namens de groep slachtoffers kan Trademark Office voor de rechter worden gedaagd, waarbij van de rechter een verklaring wordt gevraagd dat de slachtoffers de overeenkomst terecht hebben vernietigd. De factuur van Trademark Office hoeft dan niet voldaan te worden, en Trademark Office kan u niet langer lastigvallen.

Het alternatief is dat u alles over u heen laat komen tot Trademark Office haar incassopogingen uiteindelijk staakt (of niet). Het is mij echter niet duidelijk hoe lang de adem van Trademark Office is. Ik durft hier dus geen uitspraken over te doen.

Inschatting kansen in procedure tegen Trademark Office

De kansen op succes in een gezamenlijke procedure tegen Trademark Office acht ik aanzienlijk. Juridisch gezien is de situatie als volgt:

 1. Ja er is een overeenkomst tussen u en Trademark Office tot stand gekomen;
 2. U heeft deze overeenkomst vernietigd op basis van dwaling, bedrog en/of misbruik van omstandigheden;
 3. U moet bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van dwaling bedrog en/of misbruik van omstandigheden;

Wij moeten aantonen dat u door de onjuiste mededelingen van Trademark Office bent overgehaald om in te stemmen met het voorstel van Trademark Office. Dit bewijs is in principe lastig te leveren. De mededelingen van Trademark Office die tot de conclusie leiden dat er sprake is van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden zijn immers gedaan tijdens een telefoongesprek waarbij alleen u en Trademark Office partij waren. Dit deel van het gesprek is ook niet opgenomen door Trademark Office. Het wordt dan een ja/nee verhaal, waarbij de slachtoffers het onderspit delven, omdat zij het bewijs moeten leveren. Als wij echter zoveel mogelijk verklaringen aanleveren (hoe meer hoe beter), die allen hetzelfde beeld schetsen, zal dit steeds zwaarder wegen. Bij 20 verklaringen van slachtoffers tegenover één verklaring van Trademark Office zal in het voordeel van de slachtoffers worden beslist.

Nooit geregistreerd

Wij zullen ook moeten aantonen dat er helemaal geen andere partij is die zich bij Trademark Office heeft gemeld voor uw domeinnaam. Dit kunnen wij bewijzen door verklaringen van partijen die niet hebben ingestemd met het voorstel van Trademark Office. Want toen zij het voorstel afwezen, is de betreffende domeinnaam nooit geregistreerd. Dit bewijst dat het verhaal niet klopt. Tot nu toe hebben met name partijen zich bij mij gemeld die wel met het voorstel hebben ingestemd.

Hoewel ik al een paar van dit soort verklaringen heb, is het belangrijk dat ik nog meer van deze verklaringen binnenkrijg. Mocht u hierbij kunnen helpen, nog mensen kennen, neem hier vooral contact met mij over op. Verder kunnen wij gebruik maken van een nieuwe wettelijke bepaling inzake acquisitiefraude. Op basis van deze bepaling is het juist aan Trademark Office om aan te tonen dat hun mededelingen correct zijn. Wij hoeven dus niet het tegendeel aan te tonen. Als Trademark Office dit niet kan aantonen, handelen zij onrechtmatig, en kunnen we uw (volledige) schade bij Trademark Office verhalen.

Kosten procedure

Het belang van één individuele zaak rechtvaardigt geen gerechtelijke procedure. De kosten liggen (veel) hoger. Hoe meer partijen zich melden, over hoe meer partijen de kosten kunnen worden verdeeld. Hieronder zet ik mijn inschatting van de kosten voor een procedure tegen Trademark Office zoveel mogelijk uiteen. In het overzicht is een uitsplitsing gemaakt tussen de buitengerechtelijke fase, en de gerechtelijke fase. In de buitengerechtelijke fase zal ik alle verklaringen verzamelen. In de gerechtelijke fase zal ik de processtukken opstellen en de zittingen bijwonen. Ik heb rekening gehouden met de volgende stappen:

 1. Verzamelen verklaringen;
 2. Opstellen dagvaarding;
 3. Deurwaarder bezorgt de dagvaarding bij Trademark Office;
 4. Trademark Office mag verweer voeren met een Conclusie van Antwoord;
 5. Zitting bij de rechtbank (zgn. Comparitie van partijen);
 6. Getuigenverhoor;
 7. Reactie op getuigenverhoor door ons;
 8. Recht op getuigenverhoor door Trademark Office;
 9. Vonnis.

Bepaalde stappen kunnen mogelijk wegvallen, omdat een rechter deze niet nodig vindt, maar er kunnen ook bepaalde stappen bij komen. Om de kosten van de procedure zo laag mogelijk te houden, heb ik gerekend met een uurtarief van € 145,00. Mijn normale uurtarief is € 230,00. De procedure kan doorgang vinden als zich minimaal 20 partijen aanmelden. De kosten per aangemelde partij bedragen € 250,00 excl. btw. Dit bedrag zal bij aanvang van de procedure als voorschot in rekening worden gebracht. Op dat moment moeten wij immers ook het griffiegeld aan de rechtbank betalen en de kosten voor de deurwaarder.

Als de procedure succesvol wordt afgesloten, moet de wederpartij een deel van uw kosten terugbetalen. Dit bedrag wordt dan uiteraard aan u vergoed. Let wel, deze vergoeding dekt niet de daadwerkelijke kosten. Als de procedure wordt verloren (wat ik niet verwacht) moet u (een deel van) de kosten van de wederpartij betalen. Hoewel dit risico klein is, kan ik dat niet uitsluiten.

Gerelateerde berichten

De Week van het Arbeidsrecht

Nieuws   17 mei 2024

De Week van het Arbeidsrecht

Gratis adviesgesprekken over arbeidsrecht voor werkgever en werknemer Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslagrecht, concurrentie- […]


Lees meer ›
Podcast: Let’s talk letselschade

Nieuwsbericht   10 mei 2024

Podcast: Let’s talk letselschade

Berntsen Mulder Advocaten is al een tijd geleden gestart met een podcast over letselschade. Onder […]


Lees meer ›
De 20 van Alphen was weer geslaagd!

Nieuwsbericht   5 maart 2024

De 20 van Alphen was weer geslaagd!

Het was zondag 3 maart een prachtige dag, waarbij Jeroen Thiele het startschot gaf en […]


Lees meer ›