Domeinnaamfraude #8 – Rechters spreken zich uit over Trademark Office

Nieuws
3 mei 2019

Zoals u weet, hebben wij een aantal collectieve juridische acties lopen tegen het bedrijf Trademark Office. Inmiddels hebben zich zoveel bedrijven aangemeld, dat we vier collectieve acties konden starten en nieuwe aanmeldingen nu op de lijst voor actie nummer vijf plaatsen.

Wij treden op namens bedrijven die door Trademark Office zijn gedupeerd door middel van misleidende verkoop. Verschillende rechters hebben zich inmiddels over de materie gebogen en interessante uitspraken gedaan. In dit artikel wil ik u graag op de hoogte brengen van deze uitspraken.

Dagvaardingen

Voorheen ontvingen gedupeerde bedrijven vervelende incassobrieven met een dreigende toon als zij de factuur van Trademark Office B.V. niet betaalden. Helaas blijft het hier niet bij. Trademark Office B.V. schroomt namelijk niet om partijen die zij kwalificeren als ‘wanbetalers’ voor de rechter te dagen. Vele gedupeerde bedrijven zijn al door Trademark Office B.V. gedagvaard. Trademark Office B.V. vordert in deze juridische procedures:

  1. een verklaring dat er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst en;
  2. veroordeling van de rechter van het bedrijf in kwestie tot betaling van haar openstaande vordering, de proceskosten en de incassokosten die Trademark Office B.V. heeft moeten maken om haar vordering te innen.

Rechtbank Oost-Brabant: ‘Bedrog door Trademark Office’

De Rechtbank Oost-Brabant wees op 12 juli 2018 de vordering van Trademark Office B.V. af omdat Trademark Office B.V. in dat geval niet voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij een ‘verkooptruc’ heeft toegepast om de overeenkomst in dat geval tot stand te laten komen. Volgens Rechtbank Oost-Brabant was er in dit geval sprake van bedrog en is de overeenkomst in dit geval vernietigd. Het volledige vonnis leest u hier.

Rechtbank Gelderland: ‘Overeenkomst rechtsgeldig vernietigd’

Een ander geval werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland. In dat geval werd door het gedupeerde bedrijf in kwestie aangevoerd dat er telefonisch onjuiste mededelingen zijn gedaan door Trademark Office B.V. waardoor zij de overeenkomst met Trademark Office B.V. is aangegaan. Deze overeenkomst was door het bedrijf in kwestie al vernietigd per brief/e-mail. Volgens de rechter werd door Trademark Office B.V. niet voldoende weersproken dat zij onjuiste mededelingen had gedaan. De rechter wees de vordering van Trademark B.V. daarom af en oordeelde dat er sprake was van dwaling, de overeenkomst was daarom rechtsgeldig vernietigd.

Rechtbank Overijssel: ‘Opzettelijk onjuiste mededeling van Trademark Office’

De rechtbank Overijssel wees onlangs de vorderingen van Trademark Office B.V. ook af. De rechtbank was in dit geval ambtshalve al op de hoogte van recente beslissingen in procedures bij andere rechtbanken en verwees hier ook naar. In dit geval oordeelde de Rechtbank Overijssel dat er dat er géén sprake was van een derde partij die geïnteresseerd was in de registratie van de domeinnaam in kwestie. Deze opzettelijk onjuiste mededeling van Trademark Office B.V. (dat een derde de domeinnaam had aangevraagd) levert volgens de rechter bedrog op. Het volledige vonnis leest u hier.

Trademark in het gelijk gesteld door de Rechtbank Limburg

In een andere procedure werd Trademark Office B.V. door de Rechtbank Limburg in het gelijk gesteld. Het gedupeerde bedrijf in kwestie heeft een beroep gedaan op de beschermingsbepalingen in het geval van Telemarketing (de zogeheten Colportagewet). De rechtbank oordeelde dat op deze bepalingen geen beroep kan worden gedaan door bedrijven omdat zij enkel consumenten beschermen.

Daarnaast werd er in deze procedure door het gedupeerde bedrijf een beroep gedaan op de schikking die ons kantoor in onze eerste collectieve actie met Trademark Office B.V. heeft gesloten (lees hierover meer in onze blog Dagvaarding tegen Trademark Office een succes. De toezeggingen die Trademark Office B.V. in deze procedure heeft gedaan mocht het gedupeerde bedrijf volgens de rechtbank Limburg echter niet baten. De gedupeerde in deze procedure slaagde er volgens de rechtbank Limburg niet in om aan te tonen dat er onjuiste mededelingen waren gedaan. De vordering van Trademark Office B.V. werd in dit geval daarom toegewezen. Het gehele vonnis leest u hier.

Gewonnen procedures door Berntsen Mulder Advocaten tegen Trademark Office B.V.

We hebben dus niet stilgezeten. Inmiddels staat de teller op 4 gewonnen procedures tegen Trademark Office. Ik heb enkele gedupeerde bedrijven bijgestaan die zijn gedagvaard. Intussen heeft dat geleid tot 3 positieve vonnissen van rechtbanken Amsterdam en Limburg. In alle gevallen zijn de bedrijven die in het gelijk gesteld. Trademark Office B.V. dient in alle drie gevallen een deel van de gevallen de proceskosten aan mijn cliënten terug te betalen. De vonnissen zijn hier te lezen (vonnis rechtbank Limburg 29-08-2018vonnis rechtbank Amsterdam 18-09-2018 en vonnis rechtbank Amsterdam 9-11-2018).

In onze overige collectieve acties is er nog geen officieel rechterlijk vonnis geveld. Zodra wij u hier nader over kunnen berichten hoort u uiteraard weer van ons.

Inhoudelijk goed verweer voeren is belangrijk

Het is vervelend als u als bedrijf wordt geconfronteerd met een juridische procedure. Als er geen (juridisch) inhoudelijk verweer wordt gevoerd in een procedure, loopt u het risico om in het ongelijk te worden gesteld door de rechter. Er is sprake van een mondelinge overeenkomst waardoor veel bedrijven qua bewijsvoering al 1-0 achterstaan. Zij kunnen namelijk niet aantonen op welke gronden de overeenkomst is aangegaan. Als een bedrijf in het ongelijk wordt gesteld door de rechter houdt dat in dat zij ‘vastzitten’ aan een langdurige overeenkomst met Trademark Office B.V. van minimaal 10 jaar. Een bedrijf dat in het ongelijk is gesteld moet de openstaande vordering, de incassokosten en een deel van de proceskosten (kosten die er zijn gemaakt voor de juridische procedure) Trademark Office B.V. voldoen. Verweer voeren blijft dus belangrijk.

Gerelateerde berichten

De Week van het Arbeidsrecht

Nieuws   17 mei 2024

De Week van het Arbeidsrecht

Gratis adviesgesprekken over arbeidsrecht voor werkgever en werknemer Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslagrecht, concurrentie- […]


Lees meer ›
Podcast: Let’s talk letselschade

Nieuwsbericht   10 mei 2024

Podcast: Let’s talk letselschade

Berntsen Mulder Advocaten is al een tijd geleden gestart met een podcast over letselschade. Onder […]


Lees meer ›
De 20 van Alphen was weer geslaagd!

Nieuwsbericht   5 maart 2024

De 20 van Alphen was weer geslaagd!

Het was zondag 3 maart een prachtige dag, waarbij Jeroen Thiele het startschot gaf en […]


Lees meer ›