← Terug

Alimentatie

Personen- en familierecht

Alimentatie

Wanneer u gaat scheiden moeten er ook afspraken worden gemaakt over de alimentatie. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Een financiële bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van uw kinderen en uw ex-partner na een echtscheiding. Er zijn twee soorten alimentatie, de kinderalimentatie en de partneralimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie kan in goed overleg met elkaar onder begeleiding van een advocaat-mediator worden vastgesteld of wordt bepaald door de rechter wanneer u er niet met elkaar uitkomt.

Lees hier meer over alimentatie:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Hoe wordt alimentatie berekend?

Voor de berekening van de alimentatie gelden landelijke richtlijnen, de Tremanormen. Aan de hand van deze normen wordt de alimentatie berekend.

Voor het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van het kind of van de ex-partner. Wanneer de hoogte van de behoefte is vastgesteld, wordt hierna gekeken in hoeverre er ook draagkracht is om in deze behoefte te voorzien.

Voor het vaststellen van de behoefte van een kind wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen ten tijde van de samenleving, de leeftijd van het kind en of er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere extra kosten van het kind. Voor de behoefte bij partneralimentatie wordt ook gekeken naar het netto gezinskomen ten tijde van de samenleving en naar de reële te verwachten vaste maandelijkse lasten van de alimentatiebehoeftige. Verder wordt rekening gehouden met het eigen inkomen en de verdiencapaciteit van de alimentatiebehoeftige.

Kan ik de alimentatie ook weer wijzigen?

U kunt de alimentatie ook weer laten wijzigen. Dit kan in goed overleg onder begeleiding van een deskundig advocaat-mediator. Lukt dit niet, dan kan een advocaat ook voor u een procedure opstarten tot het wijzigen van de alimentatie. De alimentatie kan worden gewijzigd wanneer sprake is van een wijziging van omstandigheden of wanneer de alimentatie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens.

Bij een wijziging van omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een wijziging in uw financiële situatie of in de financiële situatie van uw ex-partner. Denk hierbij aan een substantiële wijziging in het inkomen of in de vaste lasten. Of bijvoorbeeld een wijziging in de gezinssituatie.

Wanneer kan alimentatie niet worden gewijzigd?

U kunt met elkaar afspreken dat de partneralimentatie niet meer kan worden gewijzigd. Dit kunt u vastleggen in een overeenkomst met een zogeheten ‘niet-wijzigingsbeding’. Hiervoor kan een reden zijn, bijvoorbeeld omdat u verdere discussies over de hoogte van de partneralimentatie in de toekomst wil voorkomen. Alleen wanneer sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de partneralimentatie in dit geval nog steeds worden gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomensverlies.

Kinderalimentatie kunt u altijd laten wijzigen wanneer sprake is van een wijziging in de omstandigheden. Het recht tot het wijzigen van de kinderalimentatie kan niet bij overeenkomst worden uitgesloten of worden ingeperkt. Neem voor meer informatie contact met ons op via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.

Wat is de duur van de partneralimentatie?

De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar. Hierop bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Zijn er kinderen onder de 12 jaar, dan kan de alimentatiegerechtigde aanspraak maken op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Bent u minstens 15 jaar met elkaar gehuwd en kan de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar aanspraak maken op de AOW, dan loopt de partneralimentatie tot het moment dat de AOW in gaat.
  • Bent u langer dan 15 jaar gehuwd en is de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 geboren, dan kan de alimentatiegerechtigde in aanmerking komen voor 10 jaar lang partneralimentatie.

Jaarlijkse indexering

Elk jaar, aan het eind van het kalenderjaar, wordt wettelijk een indexering vastgesteld. Met dat percentage moet de hoogte van de alimentatie voor het opvolgende jaar worden verhoogd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie.


Alimentatie berekenen is maatmerk. Wij helpen u graag verder!

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Het is daarom van belang dat u zich hierover goed laat adviseren. Heeft u hulp of advies nodig bij het vaststellen, verkrijgen of laten wijzigen van de alimentatie? Wilt u weten waar u precies op moet letten in uw specifieke persoonlijke situatie?

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45. U kunt ook onderstaand contactformulier. invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen.
    Laat onze specialisten u helpen