← Terug

Gezamenlijke woning

Personen- en familierecht

Gezamenlijke woning

Als u uit elkaar gaat en samen een woning in eigendom heeft komt al snel de vraag op wat er met de woning moet gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Verder praten 0172 – 49 43 45

De gezamenlijke woning onverdeeld laten

Er bestaat allereerst de mogelijkheid om de woning zoals dat dan heet ‘voorlopig onverdeeld’ te laten. U kunt met elkaar afspreken dat de woning voorlopig, voor een bepaalde periode, in gezamenlijk bezit blijft. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat het financieel niet haalbaar is voor één van de partners om de woning over te nemen, of omdat het niet mogelijk is voor de andere partner om een andere woning te kopen of te huren.

Maak goede afspraken

Het is heel belangrijk om hierover goede afspraken met elkaar te maken en deze afspraken goed vast te laten leggen. Welke termijn spreekt u met elkaar af? Wie betaalt welke lasten ten aanzien van de woning? Wat zijn hierbij mijn rechten en plichten? Wie blijft voorlopig in de woning wonen en welke afspraken maakt u met de ander met betrekking tot het verblijf in de woning? Wat is fiscaal gezien verstandig om met elkaar af te spreken? Het is raadzaam om hiervoor een juridisch deskundige in de arm te nemen. Iemand die hierbij goed kan adviseren, de afspraken goed kan vastleggen en weet waar u aan moet denken.

Neem contact met ons op voor deskundig advies.

Verder praten

Gevolg van het onverdeeld laten van de woning

Waar u bij het voorlopig onverdeeld laten van de woning bijvoorbeeld rekening mee moet houden, is dat u maximaal twee jaar nadat u twee jaar feitelijk gescheiden woont, de hypotheekrente nog volledig kunt aftrekken. Hierna vervalt de hypotheekrenteaftrek voor diegene die de woning heeft verlaten. Neem contact met ons op via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.

Eén van de partners neemt de woning over

Een andere mogelijkheid is dat één van de partners de woning overneemt en de hypotheek volledig op zijn of haar naam zet. De andere partner wordt dan ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypotheek die rust op de woning.

Wanneer sprake is van overwaarde op de woning, dan moet de andere partner ook worden uitgekocht en moet de overwaarde ook meegefinancierd worden. Om dit onderzoek te kunnen starten, moet eerst overeenstemming met elkaar worden bereikt over de waarde van de woning. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een gezamenlijke opdracht aan een taxateur voor een taxatie.

Daarna moet worden onderzocht of de partner die de woning wil overnemen, ook daadwerkelijk de woning kán overnemen voor deze overeengekomen waarde. Dus of deze partner de hypotheek volledig op zijn of haar naam kán zetten. Uiteraard inclusief het uitkoopbedrag wanneer sprake is van overwaarde. In de meeste gevallen moet dan ook de bestaande hypotheek (deels) worden omgezet naar een nieuwe en andere hypotheek.

De woning wordt verkocht

Een derde optie komt in beeld wanneer het financieel niet haalbaar blijkt te zijn dat één van de partners de woning overneemt of wanneer de partners beiden de woning niet willen overnemen. In dat geval moet de woning worden verkocht en moet er gezamenlijk een opdracht worden gegeven aan een verkoopmakelaar.

Ook als het gaat om de verkoop van de woning is het belangrijk dat er goede afspraken met elkaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld over het opvolgen van de adviezen van de makelaar en over de vraag wie voorlopig in de woning blijft wonen. Het is raadzaam om ook deze afspraken goed vast te laten leggen. Neem daarom contact met ons op via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.

Wat als uw ex-partner niet meewerkt?

Als eigenaar van een woning, of zoals het juridisch heet: als deelgenoot van een gemeenschappelijk goed, heeft u volgens de wet recht op verdeling en afwikkeling van het gemeenschappelijk goed. In dit geval de gezamenlijke woning. U hebt hierbij ook het recht om ontslagen te worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheek die rust op de woning. Wanneer de ex-partner niet of onvoldoende meewerkt aan het overnemen of aan de verkoop van de woning, is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Daarmee kan de medewerking van de ex-partner en de verkoop van de woning worden afgedwongen.


Wij helpen u graag verder

Heeft u nog vragen over de echtelijke woning ? Neem gerust contact op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp bericht.
    Laat onze specialisten u helpen