← Terug

Herberekening alimentatie

Personen- en familierecht

Herberekening alimentatie

U kunt alimentatie weer laten wijzigen op basis van een herberekening van de alimentatie. Dit kan in goed overleg onder begeleiding van een deskundig advocaat-mediator. Lukt dit niet, dan kan een advocaat ook voor u een procedure opstarten tot het wijzigen van de alimentatie.

Lees hier meer over:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wanneer kan alimentatie worden gewijzigd?

De alimentatie kan worden gewijzigd wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden of wanneer de alimentatie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens.

Wijziging van omstandigheden

Bij een wijziging van omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een wijziging in uw financiële situatie of in de financiële situatie van uw ex-partner. Denk hierbij aan een substantiële wijziging in het inkomen of in de vaste lasten. Of wanneer sprake is van een wijziging in de zorgverdeling van de kinderen of een wijziging in de gezinssituatie van een van de ouders. Ook in deze gevallen kan de alimentatie worden herzien.

Om te kunnen vaststellen dat sprake is van een wijziging van omstandigheden is het van belang dat de omstandigheden waarmee eerder is rekening gehouden bij de vaststelling van de alimentatie duidelijk zijn.

Er is gerekend met onjuiste gegevens

De alimentatie kan ook worden gewijzigd wanneer bij de vaststelling/berekening van de alimentatie is uitgegaan van onjuiste gegevens. Bijvoorbeeld dat in de alimentatieberekening rekening is gehouden met dat een van de ouders kindgebonden budget ontvangt, terwijl hiervan (nog) geen sprake kan zijn. Of dat geen rekening is gehouden met een jaarlijkse extra uitkering of de inhouding van de pensioenpremie niet is meegenomen. Ook in deze gevallen kan de alimentatie worden gewijzigd.

Kan ik alimentatie altijd laten wijzigen?

Kinderalimentatie kunt u altijd laten wijzigen wanneer sprake is van een wijziging in de omstandigheden of wanneer is uitgegaan van onjuiste gegevens. Het recht tot het wijzigen van de kinderalimentatie kan niet bij overeenkomst worden uitgesloten of worden ingeperkt.

Wanneer kan alimentatie niet worden gewijzigd?

Bij partneralimentatie kunt u met elkaar afspreken dat deze niet meer wordt gewijzigd.

Niet-wijzigingsbeding

Dit kunt u vastleggen in een overeenkomst met een zogeheten ‘niet-wijzigingsbeding’. Hiervoor kan een reden zijn, bijvoorbeeld omdat u verdere discussies over de hoogte van de partneralimentatie in de toekomst wil voorkomen. Mocht er in dit geval hierna iets wijzigen, bijvoorbeeld in een van de financiële posities van de ex-partners, dan kan de partneralimentatie niet meer worden gewijzigd. Hierop geldt 1 uitzondering. Alleen wanneer sprake is van een zogeheten ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’ kan de partneralimentatie in dit geval nog steeds worden gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een faillissement of inkomensverlies.

Hoe gaat een herberekening van alimentatie in zijn werk?

Wanneer vaststaat dat sprake is van een wijziging van omstandigheden of dat bij de vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van onjuiste gegevens, kan er een herberekening van de alimentatie worden gemaakt. Bij een wijziging van omstandigheden wordt dan opnieuw gekeken naar de volledige financiële posities van de ex-partners/ouders op dat moment. Alles komt vanaf dat moment weer open te liggen.

Nadat inzage is verstrekt in de financiële posities of hiervan een goede inschatting is gemaakt, kan een gespecialiseerd familierechtadvocaat een herberekening van de alimentatie maken. Deze toetst dan of de wijziging van omstandigheden ook tot gevolg heeft dat de alimentatie gewijzigd kan worden.

Het is zinvol om dit eerst goed te laten toetsen voordat er een procedure tot wijziging van de alimentatie wordt gestart of voordat u in overleg gaat met uw ex-partner hierover. In dit geval komt u niet voor grote verrassingen te staan en weet u met een goede mate van zekerheid dat de wijziging van de alimentatie ook voor u de beoogde uitkomst heeft.

De gespecialiseerd familierechtadvocaat kan ook berekeningen maken op basis van meerdere scenario’s.


Alimentatie berekenen is maatwerk. Wij helpen u graag verder

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Het is daarom van belang dat u zich hierover goed laat adviseren. Wilt u meer weten over het wijzigen van alimentatie? Bel of mail gerust. Wij zijn te bereiken via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.
    Laat onze specialisten u helpen