← Terug

Kinderalimentatie

Personen- en familierecht

Kinderalimentatie

Wanneer u gaat scheiden en u heeft kinderen, dan moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van de kinderen. Dit kan in de vorm van kinderalimentatie. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage voor de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen van de ene ouder aan de andere ouder. De hoogte van de kinderalimentatie kan in goed overleg met elkaar onder begeleiding van een gespecialiseerd advocaat-mediator worden vastgesteld of wordt bepaald door de rechter wanneer u er niet met elkaar uitkomt.

Lees hier meer over de mogelijke situaties:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Voor de berekening van de kinderalimentatie gelden landelijke richtlijnen, de Tremanormen. Aan de hand van deze normen wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend.

Eerst wordt gekeken naar de behoefte van het kind. De behoefte van een minderjarig kind wordt bepaald aan de hand van de zogeheten Trematabel. Hierbij wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen van de ouders ten tijde van de samenleving, de leeftijd van het kind en of er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere extra kosten van het kind. Vervolgens wordt gekeken hoe deze kosten tussen de ouders te verdelen. Dit gebeurt naar draagkracht, ofwel naar verhouding van ieders financiële positie. Ook wordt rekening gehouden met de zorgverdeling van de kinderen.

Voor de behoefte van een jong-meerderjarig studerend kind (vanaf 18 jaar) wordt aangesloten bij de WSF norm. Er wordt gekeken naar wat voor soort studie de jong-meerderjarige volgt, of de jong-meerderjarige thuis- of uitwonend is en in hoeverre de jong-meerderjarige een eigen inkomen heeft. Heeft u op dit gebied bijstand nodig? Aarzel niet en contacteer ons via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.

Duur kinderalimentatie

De onderhoudsplicht voor kinderen duurt tot 21 jaar en soms langer, wanneer een kind op dat moment nog behoefte heeft en studeert. Vanaf 18 jaar betaalt u de alimentatie aan uw kind zelf, tenzij anders met elkaar is afgesproken.

Jaarlijkse indexering

Elk jaar, aan het eind van het kalenderjaar, wordt wettelijk een indexering vastgesteld. Met dat percentage moet de hoogte van de kinderalimentatie voor het opvolgende jaar worden verhoogd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie.

Alimentatie berekenen is maatmerk

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Het is daarom van belang dat u zich hierover goed laat adviseren. Heeft u hulp of advies nodig bij het vaststellen, verkrijgen of laten wijzigen van de alimentatie? Wilt u weten waar u precies op moet letten in uw specifieke persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op door te bellen via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier.

Herberekening kinderalimentatie

U kunt de kinderalimentatie ook laten wijzigen. Dit kan in goed overleg onder begeleiding van een deskundig advocaat-mediator. Lukt dit niet, dan kan een advocaat voor u een procedure opstarten tot het wijzigen van de kinderalimentatie. De kinderalimentatie kan worden gewijzigd wanneer sprake is van een wijziging van omstandigheden of wanneer de kinderalimentatie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens. Bij een wijziging van omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een wijziging in uw financiële situatie of in de financiële situatie van uw ex-partner. Denk hierbij aan een substantiële wijziging in het inkomen of in de vaste lasten. Ook wanneer sprake is van een wijziging in de zorgverdeling van de kinderen of een wijziging in de gezinssituatie van een van de ouders, kan de kinderalimentatie worden herzien.


Wij helpen u graag verder

Wij kunnen u goed adviseren over de inhoud van het ouderschapsplan. Bel of mail gerust. Wij zijn te bereiken via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.
    Laat onze specialisten u helpen