Smartengeld na stiekeme crematie van vader

Letselschade
Blog
7 februari 2024

Zus moet schadevergoeding betalen na geheime crematie vader

Op 22 december 2023 heeft de rechtbank Rotterdam een immateriële schadevergoeding van € 2.000,- toegewezen aan een zoon, omdat zijn zus hem niet over de crematie van hun vader had geïnformeerd.

De feiten

Vader overleed op 12 oktober 2020. Na het overlijden heeft de zoon geprobeerd om via zijn zus te achterhalen wanneer de uitvaart plaatsvindt. De broer probeert zelfs via een kort geding de datum van de uitvaart te achterhalen. Tijdens de zitting bij de kortgedingrechter krijgt de broer te horen dat de crematie al drie dagen eerder heeft plaatsgevonden.

De broer vordert immateriële schadevergoeding van € 8.000,- vanwege het emotionele leed dat zijn zus hem heeft aangedaan.

Juridisch kader

De grondslag van de vordering van de broer voor immateriële schadevergoeding is onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Voor het slagen van een actie uit onrechtmatige daad moet aan vijf vereisten zijn voldaan: (a) er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, (b) de onrechtmatige daad moet aan de dader zijn toe te rekenen, (c) er moet schade zijn, (d) er moet een causaal verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade en (e) de geschonden norm moet beschermen tegen de veroorzaakte schade.

(a) Onrechtmatige daad

De broer stelt als onrechtmatige gedraging dat zijn zus hem niet geïnformeerd heeft over de uitvaart van hun vader. Daardoor is hem de kans ontnomen om de uitvaart van zijn vader bij te wonen. Zeker is dat de broer vanaf 15 oktober 2020 – drie dagen na het overlijden van vader – per telefoon, e-mail, WhatsApp en een kort gedingdagvaarding contact heeft gezocht met zijn zus om informatie over de uitvaart te krijgen. De zus heeft op de contactpogingen slechts gereageerd door de verbinding te verbreken en het telefoonnummer te blokkeren. Door de WhatsAppberichten moet het voor de zus duidelijk zijn geweest dat haar broer bij de uitvaart wilde zijn. Desondanks heeft zij geen informatie verstrekt. Het is een gegeven dat de zus de broer niet tijdig geïnformeerd heeft over de uitvaart van hun vader. Dit heeft zij pas gedaan tijdens de zitting bij de kortgedingrechter op 19 oktober 2020. De crematie had al op 16 oktober 2020 plaatsgevonden. Volgens de kantonrechter hoort een zus haar broer over de uitvaart van hun vader te informeren. Zeker als hier meermaals om wordt gevraagd. De kantonrechter acht dit nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en ook in strijd met artikel 8 EVRM; kortom, het hoort niet

(b) Toerekenbaarheid

De zus voert aan dat zij geen behoefte had aan contact met haar broer. Zij meent dat dit haar niet kwalijk kan worden genomen vanwege haar emoties tijdens het rouwproces. Het is goed voorstelbaar dat de zus geëmotioneerd was na het overlijden van haar vader, maar dat is geen rechtvaardiging voor haar gedrag. De onrechtmatige daad kan de zus worden toegerekend.

(c & d) Schade en causaal verband

De broer kan aanspraak maken op immateriële schadevergoeding als zijn zus het oogmerk had hem nadeel toe te brengen. De zus heeft met opzet haar broer niet over de uitvaart van hun vader geïnformeerd. De kantonrechter is van oordeel dat daarmee voldoende vast staat dat de zus het oogmerk had om haar broer emotionele schade toe te brengen. Dit betekent dat de zus aan haar broer schadevergoeding moet betalen.

De kantonrechter heeft een grote vrijheid bij het bepalen van de omvang van de schadevergoeding. Bij het vaststellen wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. De kantonrechter houdt er rekening mee dat de zus een ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat de gevolgen van haar nalaten onomkeerbaar zijn. Voor de broer zijn de gevolgen van het nalaten van zijn zus erg pijnlijk en ingrijpend.

Beslissing

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de zus onrechtmatig heeft gehandeld door de broer opzettelijk niet te informeren over de crematie van hun vader op 16 oktober 2020. De zus moet aan haar broer € 2.000,- aan schadevergoeding betalen. (ECLI:NL:RBROT:2023:12236)

Heeft u een vraag over smartengeld, letselschade, personen- en familierecht of erfrecht? Neem dan contact op met Berntsen Mulder Advocaten. Wilt u meer weten over uw specifieke situatie? Belt of mailt u mij dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 42 70 74, e-mail m.sijlbing@berntsenmulder.nl of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  1 juli 2024

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  Hoe verzekeraars omgaan met zaken ‘Als je elke zaak afwijst, dan haakt ongeveer 70% van […]


  Lees meer ›
  Letselschade en recht op Wmo

  5 juni 2024

  Letselschade en recht op Wmo

  Let op uw recht op Wmo-ondersteuning Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht […]


  Lees meer ›
  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  27 mei 2024

  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  Stiekem toch geopereerd door de arts-assistent, ziekenhuis aansprakelijk Patiënte spreekt met haar arts af dat […]


  Lees meer ›