Wat als u uw alimentatie niet kunt betalen door de coronacrisis?

Personen- en familierecht
Blog
26 maart 2020

Moet u maandelijks alimentatie betalen, kinder- en/of partneralimentatie, en kunt u als gevolg van de coronacrisis het bedrag niet betalen? In dit artikel leg ik uit wat u kunt doen.

Inkomenswijziging door coronacrisis

Het coronavirus en de bijbehorende Coronacrisis heeft directe gevolgen voor het inkomen van mensen, ook voor hen die alimentatie moeten betalen. Vooral voor ondernemers heeft de overheid wel verregaande maatregelen getroffen, maar dat geld is niet direct beschikbaar. Het is ook nog maar de vraag of u daar wel of niet voor in aanmerking komt. Hoe kunt u op dit moment het beste omgaan met een alimentatieverplichting die u niet kunt nakomen?

Optie 1: Overleg met de alimentatiegerechtigde

Het beste wat u kunt doen, is contact zoeken met de alimentatiegerechtigde. Laat hem of haar weten dat u nu (vrijwel) geen inkomen heeft en dus deze maand de alimentatieverplichting niet kunt nakomen.

Probeer in onderling overleg tot afspraken te komen. Misschien kunt u afspreken dat u uw verplichting later in het jaar nakomt, als u wel weer inkomen heeft of dat u in gezamenlijk overleg de alimentatie (tijdelijk) verlaagt. Het is het beste als u deze afspraken schriftelijk vastlegt.

Mediator kan helpen

Als u hier hulp bij nodig hebt, is het mogelijk dat u een mediator inschakelt bij het maken van goede afspraken met elkaar. Een mediator kan ook helpen als u er niet uitkomt met de persoon aan wie u alimentatie moet betalen. Uiteraard wil ik u daarbij van dienst zijn.

Optie 2: Executie Kort Geding

Lukt het niet om in onderling overleg afwijkende afspraken te maken? Dan is het volgende van belang: is de alimentatieverplichting wel of niet bekrachtigd door de rechtbank?

Niet door rechtbank bekrachtigd
Wanneer de alimentatieverplichting niet door de rechtbank is bekrachtigd, dan is afdwingen van de betaling door de alimentatiegerechtigde niet zo eenvoudig. Deurwaarders en ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunnen de achterstand alleen incasseren wanneer er sprake is van een juridisch direct afdwingbare uitspraak van de Rechtbank. Een incassobureau staat dus minder sterk om het geld te innen.

Wel door rechtbank bekrachtigd
Wanneer er sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. De persoon aan wie u alimentatie betaalt, kan namelijk een incasso in gang zetten en beslag op bijvoorbeeld uw inkomen of auto te leggen. Wilt u dat voorkomen, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op, zodat ik u verder kan adviseren.

Executiegeschil

De meest logische vervolgstap is dan een executiegeschil in kort geding. In deze procedure vraagt u in een Kort Geding aan de rechter om de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid te ontnemen om betaling af te dwingen. In beginsel zal de Kort Geding-rechter de alimentatiebeschikking moeten eerbiedigen.

De Hoge Raad heeft in een bekend arrest gesteld dat als een alimentatieplichtige in financiële nood komt als er ná de uitspraak bepaalde feiten gebeuren, er sprake kan zijn van misbruik van recht. Ofwel: in bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk of de huidige Coronacrisis daar al reden voor is. Het zou kunnen. Of dat zo is zal een van onze advocaten voor u kunnen beoordelen.

Optie 3: Wijziging alimentatie

U kunt er ook voor kiezen om de alimentatie te wijzigen. Zeker als de verwachting is dat de financiële problemen niet binnen een aantal maanden zijn opgelost, is dit een realistische keuze. Daarvoor moet u een procedure tot wijziging starten. Uiteraard kan en wil ik u daarbij helpen.

Een alimentatieverplichting kan worden gewijzigd als er sprake is van een ‘wijziging van omstandigheden’. Een inkomenswijziging kan zo’n wijziging van omstandigheden zijn. Hierbij is wel van belang dat er normaal gesproken met een jaarinkomen wordt gerekend.
In een ander artikel zal ik nader ingaan op de mogelijkheid van wijziging kinderalimentatie en partneralimentatie.

Gerelateerde blogs

Stappenplan echtscheiding

13 september 2023

Stappenplan echtscheiding

We begrijpen dat een echtscheiding voor onze cliënten een onzekere situatie is waarin zij met […]


Lees meer ›
Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

14 februari 2023

Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van […]


Lees meer ›
Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

9 september 2022

Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één […]


Lees meer ›