Wat te doen met de gezamenlijke woning bij een scheiding?

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de vraag: wat te doen met de woning? Het is vaak onduidelijk welke verschillende mogelijkheden er zijn. Daarom zet ik in dit artikel de verschillende mogelijkheden graag voor u op een rij.

De gezamenlijke woning onverdeeld laten

Er bestaat allereerst de mogelijkheid om de woning zoals dat dan heet ‘voorlopig onverdeeld’ te laten. U kunt met elkaar afspreken dat de woning voorlopig, voor een bepaalde periode, in gezamenlijk bezit blijft. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat het financieel niet haalbaar is voor één van de partners om de woning over te nemen, of omdat het niet mogelijk is voor de andere partner om een andere woning te kopen of tehuren.

Maak goede afspraken

Het is heel belangrijk om hierover goede afspraken met elkaar te maken en deze afspraken goed vast te laten leggen. Welke termijn spreekt u met elkaar af? Wie betaalt welke lasten ten aanzien van de woning? Wat zijn hierbij mijn rechten en plichten? Wie blijft voorlopig in de woning wonen en welke afspraken maakt u met de ander met betrekking tot het verblijf in de woning? Wat is fiscaal gezien verstandig om met elkaar af te spreken? Het is raadzaam om hiervoor een juridisch deskundige in de arm te nemen. Iemand die hierbij goed kan adviseren, de afspraken goed kan vastleggen en weet waar u aan moet denken.

Gevolg van het onverdeeld laten van de woning

Waar u bij het voorlopig onverdeeld laten van de woning bijvoorbeeld rekening mee moet houden, is dat u maximaal twee jaar nadat u twee jaar feitelijk gescheiden woont, de hypotheekrente nog volledig kunt aftrekken. Hierna vervalt de hypotheekrenteaftrek voor diegene die de woning heeft verlaten.

Eén van de partners neemt de woning over

Een andere mogelijkheid is dat één van de partners de woning overneemt en de hypotheek volledig op zijn of haar naam zet. De andere partner wordt dan ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypotheek die rust op de woning.

Wanneer sprake is van een overwaarde op de woning, dan moet de andere partner ook worden uitgekocht en moet de overwaarde ook meegefinancierd worden. Om dit onderzoek te kunnen starten, moet eerst overeenstemming met elkaar worden bereikt over de waarde van de woning. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een gezamenlijke opdracht aan een taxateur voor een taxatie.

Daarna moet worden onderzocht of de partner die de woning wil overnemen, ook daadwerkelijk de woning kán overnemen voor deze overeengekomen waarde. Dus of deze partner de hypotheek volledig op zijn of haar naam kán zetten. Uiteraard inclusief het uitkoopbedrag wanneer sprake is van overwaarde. In de meeste gevallen moet in dit geval ook de bestaande hypotheek (deels) worden omgezet naar een nieuwe en andere hypotheek.

De woning wordt verkocht

Een derde optie komt in beeld wanneer het financieel niet haalbaar blijkt te zijn dat één van de partners de woning overneemt of wanneer de partners beiden de woning niet willen overnemen. In dat geval moet de woning worden verkocht en moet er gezamenlijk een opdracht worden gegeven aan een verkoopmakelaar.
Ook als het gaat om de verkoop van de woning is het belangrijk dat er goede afspraken met elkaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld over het opvolgen van de adviezen van de makelaar en over de vraag wie voorlopig in de woning blijft wonen. Het is raadzaam om ook deze afspraken goed vast te laten leggen.

Wat als de ex-partner niet meewerkt?

Als eigenaar van een woning, of zoals het juridisch heet: als deelgenoot van een gemeenschappelijk goed, heeft u je volgens de wet het recht op verdeling en afwikkeling van het gemeenschappelijk goed. In dit geval de gezamenlijke woning. U hebt hierbij ook het recht om ontslagen te worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de hypotheek die rust op de woning. Wanneer de ex-partner niet of onvoldoende meewerkt aan het overnemen of aan de verkoop van de woning, is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Daarmee kan de medewerking van de ex-partner en de verkoop van de woning worden afgedwongen.


Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 95 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Stappenplan echtscheiding

  13 september 2023

  Stappenplan echtscheiding

  We begrijpen dat een echtscheiding voor onze cliënten een onzekere situatie is waarin zij met […]


  Lees meer ›
  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  14 februari 2023

  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van […]


  Lees meer ›
  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  9 september 2022

  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één […]


  Lees meer ›