INSOLAD | de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten

logo_insolad

Insolad | Vereniging voor Insolventie Advocaten | website | meer info


INSOLAD is de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten; advocaten die zich bezig houden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering. INSOLAD zorgt voor up-to-date kennis van haar leden over de insolventiepraktijk en houdt zich actief bezig met informatie over en totstandkoming van wet- en regelgeving op het gebied van faillissementsrecht en herstructurering. Voor meer informatie over INSOLAD, zie Over INSOLAD.

Waarmee kunnen wij u helpen?