LSA | Vereniging van Letselschade Advocaten

logo-LSAjpg

LSA | Vereniging van Letselschade Advocaten | website


 

Wat is de LSA?

De LSA is een toonaangevende vereniging op het gebied van afwikkeling van letselschade. Een advocaat kan alleen lid worden van deze vereniging als een specialisatieopleiding is gevolgd, een examen is afgelegd en als de advocaat veel letselschadezaken behandelt. Dat betekent dat een LSA-advocaat een echte specialist is.

Na toetreding tot de LSA moet een LSA-advocaat verplicht de vakkennis op peil houden. De LSA is voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk. Er zijn veel belangenbehartigers die letselschadezaken behandelen.
Iedereen in Nederland mag een letselschadezaak behandelen. Maar met een specialist, weet u zeker dat u goed bijgestaan wordt.

Kwaliteitseisen en kwaliteitswaarborgen

Er zijn veel aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Zij presenteren zich onder de noemer letselschaderegelaar, letselschade-expert, letselschadespecialist of advocaat letselschade. Het aanbod is zo groot, dat degene die juridische hulp nodig heeft, door de bomen het bos niet meer ziet. Er lijken geen verschillen te bestaan tussen de diverse soorten aanbieders, maar die zijn er wel degelijk en de verschillen zijn groot.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • Niet iedereen die de meestertitel voert (mr.), ook advocaat is.
 • Alleen advocaten mogen procederen in de meeste zaken. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten mogen dat meestal niet. 
 • De titel van Letselschadeadvocaat (LSA) een beschermde titel is, die niet door alle advocaten mag worden gevoerd.
 • Procederen het enige middel is waarmee de schadevergoeding afgedwongen kan worden als verzekeraar niet meer wil praten.
 • Er zijn in Nederland ongeveer 14.000 advocaten. Alleen de ruim 300 advocaten die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Vereniging LSA, mogen zich LSA-advocaat noemen.

Wist u verder dat: 
Iedereen, dus ook degenen zonder enige speciale opleiding of ervaring, zich letselschaderegelaar, letselschade-expert of zelfs letselschadespecialist mag noemen. Dit terwijl de LSA-advocaat:

 • een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd
 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest
 • vervolgens de eenjarige postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen
 • aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden
 • bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht
 • zich moet laten toetsen door:
 • jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een kwaliteitsverklaring af te leggen
 • deel te nemen aan door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen
 • deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA

En wist u tenslotte dat:
De letselschadeadvocaat, anders dan letselschaderegelaars, letselschade- experts en letselschadespecialisten:

 • een beroepsgeheim (verschoningsrecht) heeft
 • verplicht is een derdengeldrekening aan te houden, waarmee gegarandeerd wordt dat voor de cliënt ontvangen gelden niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van de advocaat
 • geen voor het slachtoffer vaak nadelig werkende no-cure-no-pay afspraken mag maken
 • gebonden is aan de strenge gedragsregels voor advocaten
 • onderworpen is aan het strikte toezicht en het klacht- en tuchtrecht van zowel de LSA als van de Orde van Advocaten.

Wilt u door ons geholpen worden?

Kijk gerust op onze pagina Letselschade en kijk wat wij voor u kunnen betekenen. Of neem direct contact met ons op via tel. 0172 – 42 41 72.

Waarmee kunnen wij u helpen?