MfN | Mediatorsfederatie Nederland

logo_MfN_register_429x100

MfN | Mediatorsfederatie Nederland | website


 

Wat is het MfN?

Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak (https://mfnregister.nl/tuchtrechtspraak/)
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) mogen de titel voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

Wilt u door ons geholpen worden?

Neem dan een kijkje op onze pagina Personen- en Familierecht of Mediation. Of neem direct contact met ons op via tel. 0172 – 42 71 95.

Waarmee kunnen wij u helpen?