NIVRE | Nederlands Instituut van Register Experts

logo_nivre_344x154

NIVRE | Nederlands Instituut van Register Experts | website


 

Wat is het NIVRE?

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde hoge kwaliteitseisen. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

Wilt u door ons geholpen worden?

Wilt u contact met NIVRE-experts van  ons kantoor? Kijk dan op de pagina Letselschade op onze website of neem direct contact met ons op via tel. 0172 – 42 41 72.

Waarmee kunnen wij u helpen?