NIVRE | Nederlands Instituut van Register Experts

logo_nivre_344x154

NIVRE | Nederlands Instituut van Register Experts | website |


Wat is het?

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde hoge kwaliteitseisen. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

Waarmee kunnen wij u helpen?