NVMV

logo_NVMV

NVMV | Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche | website |

Bij ons kantoor werkt één mediator die lid is van de NVM:

Karin Nijman | contact

Hier vindt u informatie over Karin Nijman op de site van de NVMV.


Wat is het?

De NVMV heeft ten doel:

  • het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door mediators in de verzekeringsbranche;
  • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van mediation in verzekeringsgeschillen en andere geschillen in de verzekeringsbranche;
  • het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden, alsmede het behartigen van hun belangen;
  • het promoten van mediation als pragmatische, snelle en relatief goedkope vorm van geschillenoplossing in de verzekeringsbranche.

Waarmee kunnen wij u helpen?