← Terug

Niet-nakoming contract

Contractenrecht

Niet-nakoming contract

Zowel ondernemers als particulieren kunnen te maken krijgen met contractspartijen die hun afspraken niet nakomen, ook wel wanprestatie genoemd. Bij niet-nakoming heeft u meerdere opties. Het start vaak met de ingebrekestelling aan uw contractspartij. U geeft hem dan de tijd om binnen een redelijke termijn aan de overeenkomst te voldoen. In sommige gevallen is de ingebrekestelling niet nodig. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren. Als er binnen de gestelde termijn geen nakoming plaatsvindt, kunt u nakoming via de rechter afdwingen of (gedeeltelijk) de overeenkomst ontbinden. U mag ook uw eigen verplichtingen uitstellen. Als aan alle wettelijke eisen is voldaan, heeft u mogelijk recht op schadevergoeding, zoals kosten voor het inhuren van anderen of gevolgschade. Samen met u gaan wij graag op zoek naar de beste oplossing voor uw geschil.

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat doen bij niet-nakoming verplichtingen?

Als een contractspartij haar verplichtingen niet nakomt, heeft u verschillende juridische opties tot uw beschikking. Hieronder behandelen wij enkele van de stappen.

1. Ingebrekestelling

Vaak begint het proces met een ingebrekestelling aan uw contractspartij. Hiermee geeft u hen een redelijke termijn om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Een ingebrekestelling is een krachtig juridisch middel om naleving af te dwingen en is in veel gevallen vereist voordat verdere juridische stappen kunnen worden ondernomen.

2. Uitzonderingen op de ingebrekestelling

In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet nodig, met name als de andere partij duidelijk aangeeft dat zij niet van plan is om aan de overeenkomst te voldoen. Onze advocaten kunnen u adviseren over wanneer een ingebrekestelling wel of niet nodig is in uw specifieke situatie.

3. Nakoming via de rechter

Als de contractspartij niet binnen de gestelde termijn aan de overeenkomst voldoet, kunt u nakoming afdwingen via de rechter. Dit betekent dat de rechter de andere partij kan verplichten om haar verplichtingen na te komen. Onze ervaren procesrechtadvocaten kunnen u begeleiden tijdens dit proces.

4. Ontbinding van de overeenkomst

Als het niet langer mogelijk of wenselijk is om de overeenkomst na te komen vanwege de wanprestatie van de andere partij, kunt u ervoor kiezen om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden. Dit houdt in dat de overeenkomst wordt beëindigd en u niet langer aan uw verplichtingen onder de overeenkomst gebonden bent.

5. Uitstel van eigen verplichtingen

U kunt er ook voor kiezen om uw eigen verplichtingen uit te stellen als reactie op de wanprestatie van de andere partij. Dit kan in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn en kan worden gebruikt als een juridisch drukmiddel om naleving af te dwingen.

6. Schadevergoeding

Als aan alle wettelijke eisen is voldaan, heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Dit kan onder meer kosten omvatten die u heeft gemaakt als gevolg van de wanprestatie, zoals kosten voor het inhuren van anderen om de overeenkomst na te komen, evenals gevolgschade die u heeft geleden als gevolg van de niet-nakoming.

Specialistische kennis

Bij Berntsen Mulder Advocaten hebben we de kennis en ervaring om u door de complexe wereld van contractgeschillen en ontbinding van overeenkomsten te loodsen.

  1. Specialistische expertise: Onze specialisten in contractenrecht hebben diepgaande kennis van de wetgeving en rechtspraak met betrekking tot ontbinding van overeenkomsten. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en strategieën in dit rechtsgebied.
  2. Persoonlijke benadering: We begrijpen dat elk geschil uniek is. Onze advocaten bieden een persoonlijke benadering en luisteren naar uw specifieke situatie om een strategie op maat te ontwikkelen die aan uw behoeften voldoet.
  3. Effectieve onderhandelingen: Wij zijn ervaren in het voeren van effectieve onderhandelingen om geschillen buiten de rechtszaal op te lossen. Ons doel is om de beste oplossing te vinden die uw belangen beschermt en kostbare gerechtelijke procedures vermijdt.
  4. Gerechtelijke vertegenwoordiging: Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, staan onze ervaren procesadvocaten klaar om uw zaak voor de rechter te brengen. We zullen uw belangen met vastberadenheid verdedigen en streven naar een rechtvaardige uitkomst.

Vragen & aanmelden

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45.
    Laat onze specialisten u helpen