← Terug

Ontbinding overeenkomst

Contractenrecht

Ontbinding overeenkomst

Als een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt eisen dat de ander alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. In sommige gevallen wilt u liever van de overeenkomst af. Onder specifieke omstandigheden is ontbinding mogelijk. Tekortschieten leidt onder voorwaarden tot de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding kan buiten tussenkomst van de rechter plaatsvinden door middel van een schriftelijke mededeling.

Als de wederpartij de ontbinding betwist en er zal alsnog een gerechtelijke procedure plaatsvinden, dan is de advocaat uw vertegenwoordiger in deze procedure. Ontbinding resulteert in het vervallen van de prestatieverplichtingen. Reeds voldane prestaties moeten ongedaan gemaakt worden, maar in sommige gevallen moet een redelijke vergoeding worden betaald. Naast ontbinding kunt u ook aanvullende schadevergoeding vorderen. Er zijn heel wat regels om in de gaten te houden en heel wat opties om over na te denken.
Onze specialisten denken graag met u mee voor een scherpe juridische visie.

Lees meer over de situatie die bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Mogelijkheden bij ontbinding van een overeenkomst

In situaties waarin een partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, heeft u verschillende opties.

Eisen van nakoming

Zo kunt u de andere partij aansporen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit kan via onderhandelingen of een schriftelijke ingebrekestelling gebeuren. Onze advocaten zullen u begeleiden bij het opstellen van een effectieve ingebrekestelling om uw recht op nakoming te waarborgen.

Ontbinding van de overeenkomst

In sommige gevallen wilt u liever de overeenkomst ontbinden. Dit kan onder specifieke omstandigheden mogelijk zijn, maar het vereist een grondige juridische beoordeling. Ontbinding kan buiten de rechter om plaatsvinden door middel van een schriftelijke mededeling. Als de andere partij de ontbinding betwist en er een gerechtelijke procedure nodig is, zal uw advocaat u vertegenwoordigen en uw belangen verdedigen in de rechtbank.

Ontbinding van een overeenkomst heeft belangrijke juridische gevolgen. Het resulteert in het vervallen van de prestatieverplichtingen onder de overeenkomst. Eventueel reeds voldane prestaties moeten ongedaan worden gemaakt, maar in sommige gevallen kan een redelijke vergoeding verschuldigd zijn. Onze advocaten zullen u adviseren over de specifieke gevolgen van ontbinding in uw situatie.

Aanvullende schadevergoeding

Naast ontbinding heeft u mogelijk recht op aanvullende schadevergoeding voor de schade die u heeft geleden als gevolg van de wanprestatie van de andere partij. Dit kan onder meer financiële verliezen, gederfde winst en andere directe of indirecte schade omvatten.

Specialistische kennis

Bij Berntsen Mulder Advocaten hebben we de kennis en ervaring om u door de complexe wereld van contractgeschillen en ontbinding van overeenkomsten te loodsen.

  1. Specialistische expertise: Onze specialisten in contractenrecht hebben diepgaande kennis van de wetgeving en rechtspraak met betrekking tot ontbinding van overeenkomsten. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en strategieën in dit rechtsgebied.
  2. Persoonlijke benadering: We begrijpen dat elk geschil uniek is. Onze advocaten bieden een persoonlijke benadering en luisteren naar uw specifieke situatie om een strategie op maat te ontwikkelen die aan uw behoeften voldoet.
  3. Effectieve onderhandelingen: Wij zijn ervaren in het voeren van effectieve onderhandelingen om geschillen buiten de rechtszaal op te lossen. Ons doel is om de beste oplossing te vinden die uw belangen beschermt en kostbare gerechtelijke procedures vermijdt.
  4. Gerechtelijke vertegenwoordiging: Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, staan onze ervaren procesadvocaten klaar om uw zaak voor de rechter te brengen. We zullen uw belangen met vastberadenheid verdedigen en streven naar een rechtvaardige uitkomst.

Preventie: Sterke Overeenkomsten Opstellen

Voorkomen is beter dan genezen. Onze advocaten kunnen u helpen bij het opstellen van waterdichte contracten die potentiële conflicten minimaliseren. Een goed opgestelde overeenkomst kan dienen als een solide basis om toekomstige geschillen te voorkomen.

Vragen & aanmelden

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45, of vul het onderstaande contactformulier in.

 
    Laat onze specialisten u helpen