← Terug

Langstlevende en stieffamiliegevaar

Erfrecht

Wanneer iemand op het moment dat hij of zij overlijdt getrouwd is, gaat zijn of haar gehele vermogen naar zijn of haar echtgenoot toe. Dit staat in de wet en slechts via een testament kan hiervan worden afgeweken. Wanneer er kinderen zijn, heet dit de wettelijke verdeling.

Langstlevende

Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, krijgen de kinderen slechts een geldvordering ter hoogte van hun erfdeel. Deze vordering kunnen zij pas innen op het moment dat de langstlevende echtgenoot overlijdt. Deze vordering kan ook worden geïnd op het moment dat de echtgenoot in staat van faillissement verkeert of in de schuldsanering terecht is gekomen.
In een testament kunnen de mogelijkheden voor het opeisen van de geldvordering worden uitgebreid, bijvoorbeeld wanneer de echtgenoot in een verzorgingstehuis terecht komt of bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot.

‘Stieffamiliegevaar’

Er kunnen met name moeilijkheden ontstaan op het moment dat de langstlevende echtgenoot hertrouwt of wanneer de langstlevende echtgenoot niet de moeder of vader van de kinderen is. De wet heeft voor dit ‘stieffamiliegevaar’ de zogenaamde wilsrechten in het leven geroepen om er voor te zorgen dat de erfenis van de moeder of de vader van de kinderen er straks in een keer niet meer is.

De volgende wilsrechten staan in de wet opgenomen:

 1. Voornemen hertrouwen langstlevende ouder
  Wanneer de langstlevende ouder heeft aangegeven te willen hertrouwen kan een kind vragen om goederen over te dragen met een waarde van zijn of haar geldvordering. Het eigendom van deze goederen gaat over naar het kind, maar de langstlevende ouder behoudt het vruchtgebruik.
 2. Overlijden hertrouwde langstlevende ouder
  Wanneer de langstlevende ouder overlijdt en hij of zei ten tijde van het overlijden gehuwd was, kan een kind zijn of haar geldvordering in verband met het overlijden van de eerst overleden ouder veilig stellen door aan zijn of haar stiefouder te vragen om goederen over te dragen ter hoogte van zijn of haar geldvordering. In dit geval gaat het volledige eigendom van de goederen over op het kind en heeft de stiefouder geen vruchtgebruik.
 3. Overlijden van de langstlevende ouder
  Bij het overlijden van de langstlevende ouder, die opnieuw gehuwd was, kan een kind zijn of haar geldvordering in verband met het overlijden van de langstlevende ouder veilig stellen door aan zijn of haar stiefouder te vragen om goederen over te dragen ter hoogte van zijn of haar geldvordering. In dit geval gaat het eigendom van de goederen over naar het kind, maar behoudt de stiefouder het vruchtgebruik.
 4. Overlijden stiefouder
  Wanneer de stiefouder overlijdt, zijn de erfgenamen van de stiefouder verplicht om goederen over te dragen ter hoogte van de geldvordering van het kind in verband het overlijden van zijn of haar ouder. Het volledige eigendom van deze goederen komt toe aan het kind en er is geen sprake van vruchtgebruik.

Het kan zijn dat deze wilsrechten in een testament worden uitgesloten. In dat geval kan er geen beroep meer worden gedaan op de wilsrechten.

Samengestelde gezinnen

Nu er steeds vaker samengestelde gezinnen zijn, waarbij er een stiefouder om de hoek komt kijken, is het verstandig om na het overlijden van de eerste ouder al de hoogte van de geldvorderingen van de kinderen vast te stellen. Wanneer dit pas op een aanzienlijk later moment na het overlijden moet worden beoordeeld, zijn deze geldvorderingen vaak lastig vast te stellen.
Ook wanneer uw geldvordering moet worden uitgekeerd, doet u er verstandig aan om contact met ons op te nemen, zodat wij u verder kunnen adviseren. Bel ons via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.
  Laat onze specialisten u helpen