← Terug

Onterving en de legitieme portie

Erfrecht

Een ouder kan een kind in een testament onterven. Toch kan het onterfde kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Benieuwd hoe het zit? Lees hieronder de grote lijnen:

De legitieme portie wat is dat?

Het is mogelijk om bepaalde nabestaanden in het testament uit te sluiten van de erfenis. Ook kan een erflater in zijn of haar testament een kind onterven. Kinderen kan men echter nooit helemaal onterven. Zij hebben namelijk een speciale positie binnen het erfrecht. Kinderen krijgen altijd een bepaald deel van hun wettelijk erfdeel. Dit is ongeveer de helft van het oorspronkelijke kindsdeel en heet de legitieme portie. Deze kan alleen uit geld bestaan. Er bestaat dus geen recht op goederen uit de erfenis. Meestal is deze geldvordering pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Legitieme portie berekenen

De berekening hierbij is ingewikkeld. Bij de berekening moeten bijvoorbeeld giften worden meegerekend, maar niet alle giften. Schulden moeten ook worden meegerekend. Maar dan weer niet álle schulden. U zult begrijpen: het vergt de nodige aandacht. De legitieme portie waarop een kind aanspraak kan maken is ongeveer de helft van wat hij of zij als erfgenaam zou verkrijgen.

Giften

Voor wat betreft giften is het zo dat de legitieme portie wordt berekend door bij het saldo van de nalatenschap giften op te tellen die de erflater tijdens zijn of haar leven aan zijn kinderen heeft gedaan. Ook giften aan derden moeten worden meegenomen, als deze in beginsel binnen 5 jaar voor zijn of haar overlijden zijn gegeven. Er bestaan ook giften waarvoor de vijfjaarstermijn niet geldt.

Opeisen legitieme portie

Het onterfde kind moet het bedrag opeisen bij een erfgenaam of erfgenamen, of bij de executeur als die er is. Het bedrag voor het onterfde kind is over het algemeen pas opeisbaar zes maanden na het overlijden van de erflater. In een testament kan echter worden bepaald dat een legitieme portie waarop kinderen aanspraak maken, pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende partner.

Als de overledene alles nalaat aan bijvoorbeeld een stichting, dan zijn de erfgenamen die dit volgens de wet zouden zijn allemaal onterfd. Kinderen die onterfd zijn hebben recht op hun legitieme portie en dienen aan te kloppen bij de stichting.

Vervaltermijn

Binnen 5 jaar na overlijden van de erflater moet een beroep op de legitieme portie zijn gedaan. Dit is een vervaltermijn. Dit betekent dat een beroep doen na 5 jaar niet meer mogelijk is. De legitieme portie opeisen moet dus snel gebeuren.

Uw situatie

Het moge duidelijk zijn: de situatie rondom de gevolgen van onterving, de legitieme portie of de opeisbaarheid van de legitieme portie kan ingewikkeld zijn. Elke situatie is anders. Daarom is het van belang altijd advies te vragen over uw situatie. Wanneer u ons advies wilt, kunt u bellen met de specialisten van ons kantoor via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.
    Laat onze specialisten u helpen