← Terug

Testament of wet?

Erfrecht

Wat wordt er in een testament geregeld?

De erflater kan zijn wensen over de afwikkeling van zijn erfenis bij ‘uiterste wil’ in een testament regelen. In het testament kan zijn bepaald wie de begrafenis regelt, wie de erfgenamen zijn, wie executeur is en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld.

In een testament worden vaak de volgende onderwerpen geregeld:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat bedoelde hij of zij nu precies?

De uitleg en geldigheid van een testament staan vaak ter discussie. Wat heeft de erflater nu precies met zijn testament bedoeld? Maar ook; was de erflater wel wilsbekwaam op moment van het opstellen van het testament of was er bijvoorbeeld sprake van een wilsgebrek, omdat er sprake was (beginnende) dementie? Heeft de notaris wel goed gehandeld? Kan het testament worden vernietigd of nietig worden verklaard?

Geen testament? Dan geldt de wet

Wanneer er geen testament is, dan geldt de wet. In de wet staat opgenomen wie de erfgenamen zijn. Ook regelt de wet wie welk gedeelte van de nalatenschap ontvangt.

Wanneer iemand geen testament heeft, wordt zijn of haar erfenis verdeeld volgens de wet. In de wet staat onder meer opgenomen de wettelijke verdeling. Dit betekent dat in dit geval alle goederen en schulden naar de nog levende echtgenoot/echtgenote van de erflater gaan en de kinderen van de erflater een zogeheten vordering op hun vader/moeder krijgen. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van de andere ouder. Maar ook als er wél een testament is, is in principe sprake van een wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling kan in een testament worden uitgesloten.

Uw situatie

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen. Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Elke situatie is anders. Daarom is het van belang altijd advies te vragen over uw situatie. Wanneer u ons advies wilt, kunt u bellen met mr. Lisanne van Wassenberg via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.
    Laat onze specialisten u helpen