← Terug

Wat is versterferfrecht?

Het versterferfrecht is het recht dat geldt als er geen testament is opgesteld. De regels staan in de wet opgenomen.

De wet regelt onder meer wie de erfgenamen zijn en aan wie welk deel van de erfenis toekomt.

Van het versterferfrecht kan worden afgeweken door het maken van een testament.
    Laat onze expertise u helpen

    Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
    kunnen helpen en bespreken graag alle opties.