← Terug

Wat is versterferfrecht?

Erfrecht

Het versterferfrecht is het recht dat geldt als er geen testament is opgesteld. De regels staan in de wet opgenomen.

De wet regelt onder meer wie de erfgenamen zijn en aan wie welk deel van de erfenis toekomt.

Van het versterferfrecht kan worden afgeweken door het maken van een testament.
    Laat onze specialisten u helpen