← Terug

Welke giften tellen mee in de legitieme portie?

Erfrecht

Giften zijn van belang bij het afwikkelen van een erfenis. Ook als bijvoorbeeld een kind is onterfd en het kind zijn of haar legitieme portie opeist. In dat geval moet er een berekening worden uitgevoerd. In het Burgerlijk Wetboek staat welke regels dan worden gehanteerd.

Art. 4:67 BW staat:

Bij de berekening van de legitieme porties worden de volgende door de erflater gedane giften in aanmerking genomen:

a. giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld;
b. giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard;
c. giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten;
d. giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is;
e. andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied.
    Laat onze specialisten u helpen