← Terug

Advocaat kabelschade

Kabelschade

Berntsen Mulder is dé specialist op het gebied van kabelschade en leidingsschades. U kunt bij ons (uiteraard) ook terecht voor het verhalen van schade aan bijvoorbeeld straatmeubilair of uw problemen met betrekking tot hoofdstuk 5 van van de Telecomwet.

Zoekt u een advocaat voor kabelschade? Wij helpen slachtoffers van kabelschade bij het verhalen van kabelschade op de aansprakelijke partij. Lees hier meer over in dit artikel.

Meer schadevergoeding mogelijk?

Op uw verzoek scannen wij kosteloos uw oude schadedossiers. Hierbij beoordelen wij of de schade wellicht onterecht (geheel of ten dele) niet is vergoed door de aansprakelijke partij. Voor meer informatie, kijk op onze pagina met pakketten kabelschade voor vaste prijs .

Expertise

Het verhalen van graafschades aan kabels of leidingen vereist expertise op diverse gebieden. Zo is bijvoorbeeld kennis van het aansprakelijkheidsrecht, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON, complete wettekst hier lezen), de Telecomwet en de benodigde technische kennis een vereiste om succesvol schadevergoeding te kunnen krijgen. Veel van deze kennis is ook nodig voor het succesvol (en snel) verhalen van schade aan uw overige infrastructuur.

De specialisten van Berntsen Mulder hebben allen ruime ervaring in het verhalen van deze schades en zijn derhalve meer dan thuis in dit onderwerp. Daarnaast kunt u ook bij onze advocaten terecht met vragen over bijvoorbeeld het aan-/verleggen van een kabel of leiding en de daarbij horende juridische problemen.

Heeft u na het lezen van deze website nog vragen, neem gerust contact op met onze advocaat kabelschade mr. Jeroen Thiele via telefoonnummer 0172 – 49 43 45 of neem contact op via de mail.

Kabelschade

Bij een reparatie aan een straat dan wel werkzaamheden in de wijk kan het nodig zijn om in de grond te graven. Door een ongeval hierbij, kunnen onderliggende kabels of leidingen beschadigd raken, met alle vervelende gevolgen van dien. In dat geval spreken we over kabelschade. Uiteraard wordt er zo snel mogelijk melding gemaakt bij de netwerkbeheerders. Idealiter handelen zij snel en sturen zij voor reparatie een expert langs. Zo blijft de (indirecte) schade bij de afnemers beperkt.

Inmiddels heeft een aantal gedupeerden als gevolg van de kabelschade gedurende een periode geen gebruik kunnen maken van de dienstverlening zoals te verwachten. Misschien zijn er wel meerdere bedrijven getroffen door bijvoorbeeld een stroomstoring door de schade aan de kabels of leidingen. Hoe zit het nu met alle particulieren die door de kabelschade of de schade aan leidingen niet hebben kunnen werken? Wat gebeurt er met het vergoeden van die schade?

Denkbaar is dat de getroffenen bij u als beheerder aankloppen voor een schadevergoeding. Wanneer de aansprakelijkheid bij een derde partij ligt dan kunt u met behulp van één van onze advocaten de schade verhalen op die partij. Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, dan gaat de zaak veelal naar de verzekeraar en wordt de schade ook hier vergoed. Waar nodig kan de rechter worden verzocht om de verantwoordelijke van het ongeval aan te wijzen.

Wij helpen u bij het verhalen van kabelschade

De kosten voor het verhalen van kabelschade worden zoveel mogelijk in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij, zodat de kosten voor u minimaal zijn. Gemiddeld wordt (na aftrek van alle kosten) 95 procent van uw schade verhaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze advocaat kabelschade Jeroen Thiele.

Verzekerd van vlotte, deskundige afhandeling

De rechtbank heeft in een aantal procedures beslist dat het een kabel- of leidingbeheerder vrij staat Berntsen Mulder in te schakelen voor de afhandeling van de schades. In deze gevallen moest de aansprakelijke partij de volledige kosten voor de inschakeling van ons kantoor betalen, nu deze als redelijk werden beoordeeld door de rechtbank. Na deze overwinningen is het voor Berntsen Mulder makkelijker uw kosten te verhalen. Door inschakeling van onze experts bent u verzekerd van een vlotte, deskundige afhandeling tegen minimale kosten. U wordt bij ons consistent op de hoogte gehouden over de voortgang.

Juridische procedure starten ook mogelijk

Mocht een schade niet ‘in der minne’ geregeld kunnen worden, kunnen de specialisten van Berntsen Mulder – in overleg met u – direct een juridische procedure starten. Aangezien alle specialisten ook advocaat zijn, kan dit zonder tijdsverlies en extra kosten door bijvoorbeeld dossieroverdracht. Door de ruime ervaring met kabel- en leidingschades krijgt u vooraf een heldere inschatting van de kansen in een procedure en een opgave van de kosten. Deze bespreekt u op uw gemak met uw advocaat.
    Laat onze specialisten u helpen