← Terug

Mediation advocaat

Mediation

Mediation: samen een oplossing vinden voor een conflict

Waarom mediation?

Soms heeft u een advocaat nodig die uw kant van het verhaal verdedigt en die alleen voor u knokt. Maar in veel gevallen is het mogelijk om samen met de wederpartij om tafel te gaan zitten. Bij mediation kunt u onder begeleiding van onze vakbekwame mediators proberen om er samen met die ander alsnog uit te komen. De mediator helpt u om samen met die ander op zoek te gaan naar gezamenlijke belangen. Om vervolgens te onderhandelen over verantwoorde oplossingen voor het conflict. Oplossingen die zowel voor u als voor die ander acceptabel en duurzaam zijn!
Oplossingen dus, met oog voor de toekomst. Een win-winsituatie.

‘Wat begint met frustratie, eindigt in een gezamenlijke toekomstvisie en oplossing.’

Mediation is vrijwel altijd een goedkopere oplossing dan het voeren van een procedure op tegenspraak. Bovendien komt het resultaat tot stand door overleg tussen de twee partijen, waardoor het resultaat vaak ook voor beiden veel acceptabeler en daardoor duurzamer is. Mediation heeft een informeel karakter en kan daarom helpen om rustig samen te kijken naar goede afspraken.

Bij een scheiding komt veel kijken. Begeleiding van een onafhankelijke, onpartijdige derde maakt dat veel mensen bij echtscheidingen voor een mediator kiezen voor het oplossen van problemen met betrekking tot de beëindiging van de relatie.

Bij Berntsen Mulder Advocaten werken ook gecertificeerde mediators om u te helpen bij alle zaken die bij een scheiding komen kijken. Ook voor andere conflicten staat een bemiddelaar klaar om u te helpen.

Wat is mediation precies?

Een mediator inschakelen is voor veel mensen een logische stap. Deze kijkt van buitenaf naar het geschil om zo te helpen om tot goede afspraken te komen.

  • Een mediationtraject begint met het vinden van een juiste mediator. Het is belangrijk dat partijen een zo goed mogelijk gevoel hebben bij de mediator.
  • Als er één partij de mediator heeft benaderd, dan moet er vervolgens contact worden gezocht met de andere partij om te kijken hoe diegene erin staat. Mediation werkt doorgaans op basis van vrijwilligheid en kan ten alle tijden worden beëindigd.
  • Wanneer beide partijen oor hebben naar het inschakelen van een mediator, dan spreekt de mediator met beide partijen los of gezamenlijk. Er moet een overeenkomst worden getekend, een zogenaamde mediationovereenkomst. Dan kan de inhoudelijke mediation beginnen.
  • Tijdens de inhoudelijke gesprekken probeert de mediator de verhalen en belangen aan weerszijden te inventariseren, maar wordt er ook gekeken naar de aard en de geschiedenis van het probleem. Niet alleen de praktische zaken komen aan bod.
  • Tijdens onderhandelingen is het zaak dat beide partijen naar elkaar luisteren om zo tot de beste oplossing te komen. Over en weer zullen er bepaalde concessies moeten worden gemaakt.
  • Wanneer beide partijen zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken, dan worden deze over het algemeen vastgelegd in een schriftelijk document (een vaststellingsovereenkomst).

Mediator scheiding

Als u gaat scheiden, dan staat u over het algemeen voor een aardige opgave. U en uw ex-partner dienen de nodige afspraken te maken, al helemaal als u samen kinderen heeft (voornamelijk minderjarige kinderen).

Zaken als eventueel co-ouderschap, alimentatie, verdeling van huwelijksvermogen moeten worden besproken. Om daadwerkelijk een scheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank, is een advocaat verplicht. Dit kan een gezamenlijke advocaat zijn, of u kunt beide uw eigen advocaat inschakelen.

Wanneer men het met elkaar eens is, is één advocaat voor een gezamenlijk verzoek voldoende. Vaak kunnen partijen echter niet meer door één deur en schakelen zij allebei een eigen advocaat in en staan zij bij de rechter tegenover elkaar. Communicatie en goed overleg worden lastig en een vechtscheiding is begonnen.

Een manier om dit op te vangen is het in vroeg stadium inschakelen van een goede mediator voor scheidingsbemiddeling.

De mediator scheiding gaat samen met de ex-partners gesprekken aan en inventariseert de belangen. Dit kan gaan over alle zaken en alle onderwerpen die moeten worden geregeld. Bijvoorbeeld een ouderschapsplan bij kinderen of zaken zoals een gezamenlijk huis en bezittingen. De mediator is hierin onpartijdig. Uiteindelijk kan er een echtscheidingsconvenant tot stand komen met afspraken waar beide partijen een goed gevoel over hebben.

Mediation valt vaak onder rechtsbijstandsverzekering

Het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een confilict door middel van mediation valt vaak onder een rechtsbijstandsverzekering. In dat geval worden de kosten door de rechtsbijstandsverzekeraar vergoed. Met alle plezier willen wij voor u nagaan of dit ook in uw geval van toepassing is. Wij bieden namelijk standaard een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor een heldere bespreking van uw situatie.

Kortom – mediator inschakelen

Mediation biedt een uitstekende mogelijkheid om, uitgaande van gezamenlijke belangen, te zoeken naar oplossingen die verantwoord, duurzaam en voor beide conflictpartners even acceptabel zijn. Een goede mediator zorgt voor een veilige omgeving waar partijen in volstrekte vertrouwelijkheid hun conflict kunnen uitpraten, waarbij hij stuurt op het vermogen van partijen om weer oog te krijgen voor elkaars belangen en voor het gezamenlijk belang. Scheiding regelen met een mediator? Dit kan een goede weg zijn om de scheiding zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Uitleg-animatie over mediation (bron: rechtspraak.nl)

Wilt u meer weten over mediation? Wilt u weten of mediation voor uw specifieke situatie een oplossing kan bieden? Neem gerust gratis en vrijblijvend contact met ons op. Bel ons via tel. 0172 – 49 43 45 of vul het contactformulier hieronder in.
    Laat onze specialisten u helpen