← Terug

Governance

Ondernemingsrecht

Wat houdt de Governance in?

Bij ‘Governance’ gaat het om het uitvoeren van beleid, de controle daarop, de verdeling van macht binnen de organisatie en om de geldende gedragsregels en principes van een organisatie (het ‘morele kompas’). Principes van Governance zijn in eerste instantie opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen en andere grote ondernemingen (Code Tabaksblat 2003). Inmiddels zijn principes van Governance niet meer weg te denken bij iedere organisatie die zichzelf serieus neemt. Immers, iedere organisatie (groot of klein) dient op een verantwoorde wijze te worden bestuurd!

Verder praten 0172 – 49 43 45

Verschillende soorten Governance Codes

Voor veel branches zijn de principes vastgelegd in een Governance Code. En er komen er nog steeds nieuwe codes bij.

Bekende voorbeelden zijn:

 • Corporate Governance Code
 • Code Openbaar Bestuur
 • Governance Code Cultuur
 • Governancecode Kinderopvang
 • Governancecode Woningcorporaties
 • Governancecode Zorg 2022
 • Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Wat kan Berntsen Mulder voor u betekenen?

Berntsen Mulder Advocaten adviseert bij de toepassing van governance binnen organisaties, met name vanuit het perspectief van goed bestuur en integriteit.

Ons wordt herhaaldelijk gevraagd om te adviseren rondom integriteits- en fraudekwesties:

 • tegengesteld belang (‘graaien’)
 • verduistering en valsheid in geschrifte
 • concurrerende activiteiten; nevenactiviteiten die schadelijk zijn voor het bedrijfsbelang
 • grensoverschrijdend gedrag
 • onveilige werkomgeving
 • disfunctioneren van een bestuurder en voorgenomen ontslag
 • bestuursaansprakelijkheid (intern en extern)

Wat wij verder doen?

 • Advisering over de inrichting en verbetering van een ondernemingsstructuur
 • Strategiebepaling en risicobeheersing voor bestuurders, commissarissen en (minderheids)aandeelhouders
 • Opstellen van directiereglementen, aandeelhoudersovereenkomsten en documentatie rondom bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Advisering over tegenstrijdig belang en botsende vennootschaps- en concernbelangen

Advies nodig?

Wij helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op. Bel Matthijs Mulder, Jos van Bohemen of Jeroen Thiele via : 0172 – 49 43 45. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
  Laat onze specialisten u helpen