← Terug

Huwelijkse voorwaarden

Personen- en familierecht

Huwelijkse voorwaarden

Als u huwelijkse voorwaarden met elkaar heeft opgesteld, moeten bij een scheiding de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. De huwelijkse voorwaarden bepalen de manier waarop het vermogen tussen u beiden moet worden afgewikkeld. Het is van belang om u goed te laten informeren over de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden. Er bestaan veel verschillende regelingen die kunnen worden opgenomen in huwelijkse voorwaarden en de betekenis ervan is vaak niet duidelijk.

Lees meer over welke regelingen er zijn:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Uitsluiting gemeenschap van goederen

In de meeste akten huwelijkse voorwaarden staat opgenomen dat er geen gemeenschap van goederen bestaat. Dit betekent echter niet dat er niet toch een gemeenschap kan bestaan. Wanneer een vermogensbestanddeel op uw beider naam staat is sprake van een gemeenschap. Deze gemeenschap dient dan tussen u beiden te worden verdeeld en te worden afgewikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koopwoning die u gezamenlijk in eigendom heeft.

Het periodiek verrekenbeding

Dit verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden houdt kort gezegd in dat dat wat gespaard is gebleven van de inkomsten ten tijde van uw huwelijk jaarlijks met elkaar moeten worden verdeeld. Wanneer dit jaarlijks niet is gebeurd, kan dit alsnog bij een scheiding.

Voor meer informatie over het periodiek verrekenbeding: De valkuilen van huwelijkse voorwaarden: 3 tips.

Het finale verrekenbeding

Het finale verrekenbeding bepaalt op welke manier u het gehele vermogen met elkaar afwikkelt bij een scheiding. Bijvoorbeeld dat het vermogen met elkaar wordt afgewikkeld alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen en waarbij dan een aantal vermogensbestanddelen wordt uitgesloten. Hierover informeren wij u graag nader. Wij zijn te bereiken via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.

Het verrekenen van de kosten van de huishouding

In de huwelijkse voorwaarden staat verder altijd een regeling opgenomen over de manier waarop de kosten van de huishouding worden betaald. Meestal wordt met elkaar afgesproken dat de kosten van de huishouding naar rato van de hoogte van ieders inkomen worden betaald. Wanneer een van de partners teveel heeft bijgedragen, kan bij een scheiding met dit beding nog met terugwerkende kracht over een aantal jaren om verrekening worden gevraagd. Of dit mogelijk is hangt af van de omschrijving van de regeling en of dit kan worden vastgesteld.

Niet alleen de tekst van de huwelijkse voorwaarden, maar ook de uitleg van de verschillende bepalingen en wat u van elkaar mag verwachten, bepalen de manier waarop de huwelijkse voorwaarden met elkaar moeten worden afgewikkeld.


Wij helpen u graag verder

Wij kunnen u goed adviseren over de inhoud van uw akte huwelijkse voorwaarden, zowel bij de opstelling als bij de afwikkeling hiervan in geval van een scheiding. Bel of mail gerust. U kunt bij ons kantoor ook terecht voor een scan van uw huwelijkse voorwaarden. Wij zijn te bereiken via 0172 – 49 43 45 of via het contactformulier. U kunt ons ook een WhatsApp sturen.
    Laat onze specialisten u helpen