← Terug

Partneralimentatie

Personen- en familierecht

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan worden vastgesteld wanneer bij een echtscheiding een van de partners behoefte heeft aan een onderhoudsbijdrage van de ander. Het is een financiële bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van de ex-partner. De hoogte van de partneralimentatie kan in goed overleg met elkaar onder begeleiding van een advocaat-mediator worden vastgesteld of wordt bepaald door de rechter wanneer u er niet met elkaar uitkomt.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Voor de berekening van de partneralimentatie gelden landelijke richtlijnen, de Tremanormen. Aan de hand van deze normen wordt hoogte van de partneralimentatie berekend. Voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de ex-partner. Voor het vaststellen van de hoogte van de behoefte wordt aangesloten bij het netto gezinsinkomen ten tijde van de samenleving en naar de reële te verwachten vaste maandelijkse lasten van de onderhoudsgerechtigde. Verder wordt rekening gehouden met het eigen inkomen en de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde. Wanneer de hoogte van de behoefte is vastgesteld, wordt vervolgens bekeken in hoeverre er ook draagkracht is bij de andere partner om in deze behoefte te voorzien.

Kan ik de alimentatie ook weer wijzigen?

U kunt de alimentatie ook weer laten wijzigen. Dit kan in goed overleg onder begeleiding van een deskundig advocaat-mediator. Lukt dit niet, dan kan een advocaat voor u een procedure opstarten tot het wijzigen van de partneralimentatie. De partneralimentatie kan worden gewijzigd wanneer sprake is van een wijziging van omstandigheden of wanneer de alimentatie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens. Bij een wijziging van omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een wijziging in uw financiële situatie of in de financiële situatie van uw ex-partner. Denk hierbij aan een substantiële wijziging in het inkomen of in de vaste lasten. Of bijvoorbeeld een wijziging in de gezinssituatie.

Heeft u hulp nodig bij een wijziging van de partneralimentatie? Bel ons op 0172 – 49 43 45 of vul het contactformulier in.

Wanneer kan alimentatie niet worden gewijzigd?

U kunt met elkaar afspreken dat de partneralimentatie niet meer kan worden gewijzigd. Dit kunt u vastleggen in een overeenkomst met een zogeheten ‘niet-wijzigingsbeding’. Hiervoor kan een reden zijn, bijvoorbeeld omdat u verdere discussies over de hoogte van de partneralimentatie in de toekomst wil voorkomen. Alleen wanneer sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de partneralimentatie in dit geval nog steeds worden gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomensverlies.

Wat is de duur van de partneralimentatie?

De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar. Hierop bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Zijn er kinderen onder de 12 jaar, dan kan de alimentatiegerechtigde aanspraak maken op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Bent u minstens 15 jaar met elkaar gehuwd en kan de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar aanspraak maken op AOW, dan loopt de partneralimentatie tot het moment dat de AOW in gaat.
  • Bent u langer dan 15 jaar gehuwd en is de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 geboren, dan kan de alimentatiegerechtigde in aanmerking komen voor 10 jaar lang partneralimentatie.

Jaarlijkse indexering

Elk jaar, aan het eind van het kalenderjaar, wordt wettelijk een indexering vastgesteld. Met dat percentage moet de hoogte van de partneralimentatie voor het opvolgende jaar worden verhoogd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie.


Alimentatie berekenen is maatwerk. Wij helpen u graag verder.

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Het is daarom van belang dat u zich hierover goed laat adviseren. Heeft u hulp of advies nodig bij het vaststellen, verkrijgen of laten wijzigen van de alimentatie? Wilt u weten waar u precies op moet letten in uw specifieke persoonlijke situatie? Wij helpen u graag verder. Onze advocaat-mediators staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen.
    Laat onze specialisten u helpen