Gehandicapt na medische ingreep – de medische kunstfout

Letselschade
Blog
10 januari 2022

Als je leven een wending krijgt waar je niet om hebt gevraagd…

Het zal je maar gebeuren. Je gaat voor een eenvoudige ingreep naar het ziekenhuis en je komt er ernstig gehandicapt uit. Een enorme psychische klap. Je kunt niet meer werken en je eigen geld verdienen. De rest van je leven moet je in een rolstoel doorbrengen. Kun je het ziekenhuis aansprakelijk stellen en je recht halen?

Medische kunstfout

In deze blog wil ik een ‘inkijkje’ geven in de behandeling van een letselschadezaak waarbij het ziekenhuis aansprakelijk is: een medische kunstfout.

Als de arts verantwoordelijk is voor het feit dat je gehandicapt bent geraakt, heb je in zekere zin nog ‘geluk’, hoewel dit woord in deze situatie zeker niet gepast is. Het ziekenhuis waar de arts werkt, is de aansprakelijke partij en zal de schade die door de fout is ontstaan moeten vergoeden. Dit klinkt eenvoudiger dan dat het is. Deze zaken lopen vaak jaren voordat een redelijke regeling is getroffen.

Onderzoek naar aansprakelijkheid en kosten

Als letselschadeadvocaat ga ik eerst onderzoeken wat er is gebeurd. Natuurlijk kan ik dat niet alleen. Ik ben immers geen arts. En daar vindt mijn cliënt de eerste hobbel op zijn of haar weg. Als letselschadeadvocaat kan ik afspraken maken over de kosten, maar de vaak hoge nota’s van de medisch adviseur moeten door de cliënt betaald worden zolang de aansprakelijkheid niet is erkend. Als de aansprakelijkheid rondkomt, wordt de nota alsnog vergoed. Maar die uitkomst is vaak erg onzeker. Het is dus meer dan nota’s ‘voorschieten’.

Oordelen medisch adviseurs vaak verschillend

Zelfs als mijn medisch adviseur oordeelt dat de betreffende arts een fout heeft gemaakt, is de aansprakelijkheid nog niet rond. Heel vaak is de medisch adviseur van de verzekeraar van het ziekenhuis een andere mening toegedaan. Het gevolg is dat een derde, onafhankelijk expert een oordeel moet geven over de zaak. Dat neemt veel tijd in beslag. De kosten voor deze expertise worden in eerste instantie gedeeld, maar komen uiteindelijk voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Nog een financieel risico dus.

Schade

En als de aansprakelijkheid rond komt, wordt dan de schade vergoed? Je zou denken van wel… Maar dan komt de tweede vraag in beeld. Vaak hoort mijn cliënt de verzekeraar zeggen: “Ja, oké, er is een fout gemaakt. Maar als die fout niet gemaakt zou zijn, zou de uitkomst van de behandeling niet anders zijn geweest.” En dan ontstaat er een nieuwe discussie. Voordeel is wel dat de kosten die gemaakt worden om de schade vast te stellen, door de verzekeraar moeten worden vergoed.

Maar zelfs als vaststaat wat de gevolgen van de medische fout voor mijn cliënt zijn, zijn er vaak nog veel discussies over een derde vraag: welke schade moet vergoed worden en voor welk bedrag? Het zal geen verbazing wekken dat naarmate het om hogere bedragen gaat, er meer discussie ontstaat en zaken langer lopen.

Uitgangspunt van het recht

Uitgangspunt van het recht is dat de volledige schade moet worden vergoed. Maar wat is de volledige schade? Hoe stel ik die vast?
Stel het slachtoffer van de medische kunstfout werkte als zelfstandige en raakt volledig arbeidsongeschikt. Een inkomen verdienen lukt niet meer. In de letselschadepraktijk noemen we deze schade ‘verlies verdienvermogen’, je verliest je vermogen tot het verdienen van een inkomen.

Would be-situatie

Je volledige schade moet worden vergoed. Maar wat is je volledige schade als je je vermogen tot het verrichten van arbeid verloren hebt? Om dat te kunnen bepalen maken letselschadebehandelaars als eerste een inschatting van wat je verdiensten zouden zijn geweest als je gezond was gebleven. We noemen dat de ‘would be-situatie’. Wat zou je hebben verdiend als…

Vervolgens stellen we vast wat je ná de fout nog aan verdiensten hebt ontvangen (bijvoorbeeld uitkeringen). Deze beide bedragen trekken we van elkaar af en dat is dan je schade. Uiteraard is niet 100% zeker dat dat ook precies je schade is. Er wordt immers een inschatting gemaakt van je verdiensten in de ‘would be-situatie’.

Schade elke maand aantonen?

Maar je wilt natuurlijk ook niet elke maand moeten aantonen wat je schade is. Dat is veel te belastend. We maken daarom óók een inschatting van je verdiensten die je in de toekomst (met fout) daadwerkelijk zult ontvangen en in de ‘would be-situatie’ zou hebben ontvangen. Die inschatting is uiteraard ook per definitie onzeker.

Schattingen leiden altijd tot discussie

En daar waar gewerkt moet worden met inschattingen ontstaat ruimte voor discussie. Partijen zullen in alle redelijkheid inschattingen moeten maken. Maar wat de één redelijk vindt, vindt de ander vaak niet redelijk. Zeker als het om hoge bedragen gaat (en dat is vaak het geval als toekomstige schade vergoed moet worden) is er veel discussie. Niet zelden dreigen partijen in een patstelling te komen en voor je het weet loopt de zaak eindeloos lang omdat niemand een beslissing neemt. De psychische last die dit voor slachtoffers met zich meebrengt moet niet worden onderschat.

Discussies leiden tot psychische last

Recht halen is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Slachtoffers lopen financieel risico zolang de aansprakelijkheid niet vaststaat en dat wreekt zich met name bij medische kunstfouten. Als de aansprakelijkheid rondkomt, moet de schade in kaart gebracht worden. In financieel opzicht is dat dan geen probleem meer (want de aansprakelijke partij moet de kosten betalen), maar vaak ontstaan langdurige discussies waardoor zaken eindeloos kunnen lopen. Slachtoffers krijgen er dan nog eens een (psychische) last bij.

Oplossing niet eenvoudig

Een oplossing is niet eenvoudig te geven. Wel zou een groot winstpunt zijn als partijen sneller op elkaars berichten zouden reageren. Dat lukt vaak niet vanwege de grote hoeveelheid zaken die de professionals in de letselschadebranche te behandelen hebben.

Maar ook zie je in de praktijk vaak dat als men niet goed weet hoe om te gaan met een bepaalde schadepost, het dossier ‘blijft liggen’. Begrijpelijk, wellicht, maar zeker niet wenselijk en acceptabel. Ook met snellere reactie termijnen bij het aanvragen van adviezen aan derden (zoals medisch adviseurs, rekenkundigen) kan veel tijdwinst worden behaald. Het gebeurt niet zelden dat twee maanden gewacht wordt op een medisch advies. Een expertise laat veelal een half jaar tot een jaar op zich wachten, gerekend vanaf het moment dat de conceptaanvraag voor een expertise is verstuurd. Al die tijd ligt een zaak stil en moet je als slachtoffer geduld hebben, veel geduld.

Tot slot

Kortom: bij een medische kunstfout moeten de betrokkenen vaak een lange adem hebben. Het kan leiden tot stress en psychische last. Daar ben ik mij als letselschade-advocaat maar al te zeer van bewust.


Neem gerust contact op

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Heeft u een persoonlijke, specifieke situatie waar u advies over wilt? Neem gerust contact met mij op. Bel mij of vul onderstaand formulier in.
  Gerelateerde blogs

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  1 juli 2024

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  Hoe verzekeraars omgaan met zaken ‘Als je elke zaak afwijst, dan haakt ongeveer 70% van […]


  Lees meer ›
  Letselschade en recht op Wmo

  5 juni 2024

  Letselschade en recht op Wmo

  Let op uw recht op Wmo-ondersteuning Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht […]


  Lees meer ›
  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  27 mei 2024

  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  Stiekem toch geopereerd door de arts-assistent, ziekenhuis aansprakelijk Patiënte spreekt met haar arts af dat […]


  Lees meer ›