Werkgever niet aansprakelijk voor brandwonden stagiaire

Letselschade
Blog
15 maart 2024

Brandwonden door een kopje thee

Op 15 januari 2024 sprak de rechtbank Noord-Nederland zich in een deelgeschilprocedure uit over een verzoek van een stagiaire die tijdens haar werkzaamheden brandwonden op liep. De stagiaire verzocht de rechtbank om voor recht te verklaren dat haar stagebedrijf aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade als gevolg van het ongeval.

De feiten

De stagiaire volgt een opleiding aan de Hanzehogeschool. Voor haar opleiding loopt zij stage als medewerker P&O bij VNN. Tussen stagiaire, Hanzehogeschool en VNN is een stageovereenkomst gesloten, waarin staat dat VNN aansprakelijk is voor letsel of schade die de stagiaire lijdt tijdens de uitoefening van de stageactiviteiten.

Op 26 februari 2019 tapt de stagiaire heet water uit een automaat om thee te zetten. De stagiaire zet het kopje water op haar agenda. Vervolgens draait de stagiaire zich om en stoot het kopje om. Het hete water komt op haar linkerarm terecht en zij loopt tweedegraads brandwonden op. De brandwonden moeten in het ziekenhuis worden behandeld.

De stagiaire stelt VNN op grond van de stageovereenkomst aansprakelijk. De verzekeraar van VNN wijst aansprakelijkheid af, omdat de schade niet is ontstaan door schending van de, in art. 7:658 BW neergelegde, zorgplicht. De schade is ontstaan  doordat de stagiaire zelf het kopje heet water per ongeluk heeft omgestoten. De verzekeraar is bereid – zonder erkenning van aansprakelijkheid – € 2.000,- aan de stagiaire te betalen. De stagiaire gaat niet akkoord met dit voorstel, en stapt naar de rechter.

Juridisch kader

De kantonrechter bespreekt de stageovereenkomst en art. 7:658 BW.

De stageovereenkomst

De kantonrechter oordeelt dat met de stageovereenkomst niet bedoeld is om af te wijken van de wet. De rechter beoordeelt de zaak volgens het ‘normale’ wettelijke kader van artikel 7:658 BW.

Art. 7:658 BW

Dit artikel legt op de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. Op grond van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van schending van deze zorgplicht. De werkgever is tegenover de werknemer niet aansprakelijk voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt als de werkgever aantoont dat hij de zorgplicht is nagekomen.

De stagiaire stelt dat VNN zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat het veiligheidsplan niet met haar is gedeeld. Het veiligheidsplan heeft betrekking op de veiligheid in het kader van cliëntcontacten. De stagiaire had geen cliëntcontacten zodat het niet delen van het veiligheidsplan geen schending van de zorgplicht oplevert.

De stagiaire stelt ook dat VNN tegenover de stagiaire een bijzondere instructieplicht heeft met betrekking tot de manier waarop zij op een veilige manier heet water uit de aanwezige automaat kon halen, en waar zij een kop met heet water veilig kon plaatsen. Volgens de kantonrechter rustte op VNN geen instructieplicht, omdat de stagiaire ten tijde van het ongeval 22 jaar en dus volwassen was. Bovendien is het algemeen bekend dat je bij de plaatsing van een kop heet water voorzichtig moet handelen.

Beslissing

De kantonrechter wijst het verzoek van de stagiaire af. VNN is niet aansprakelijk voor de schade van de stagiaire als gevolg van het ongeval op 26 februari 2019. (ECLI:NL:RBNNE:2024:363)

Heeft u een vraag over een bedrijfsongeval, letselschade, deelgeschil of smartengeld? Neem dan contact op met Berntsen Mulder Advocaten. Wilt u meer weten over uw specifieke situatie? Belt of mailt u mij dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 42 70 74, e-mail m.sijlbing@berntsenmulder.nl of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  1 juli 2024

  Letselschadeonderhandelingen met de verzekeraar, vrijgeleide A38 en bosaardbeien

  Hoe verzekeraars omgaan met zaken ‘Als je elke zaak afwijst, dan haakt ongeveer 70% van […]


  Lees meer ›
  Letselschade en recht op Wmo

  5 juni 2024

  Letselschade en recht op Wmo

  Let op uw recht op Wmo-ondersteuning Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht […]


  Lees meer ›
  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  27 mei 2024

  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  Stiekem toch geopereerd door de arts-assistent, ziekenhuis aansprakelijk Patiënte spreekt met haar arts af dat […]


  Lees meer ›