← Terug

Bedrijfsongeval of arbeidsongeval

Zorgplicht werkgever

Dat komt omdat uw werkgever een zorgplicht heeft. Die zorgplicht betekent dat hij er alles aan moet doem om u veilig te laten werken. Er zijn heel veel regels over veilig werken. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en een veilige werkomgeving. Dat gaat over lichamelijke veiligheid, maar ook over een pest-vrije werkomgeving.

Ongevallen op het werk gebeuren heel vaak. Denk aan ongevallen in de bouw, in de haven of in het vrachtverkeer. Maar ook bij een kantoorbaan kunnen komen er veel ongelukken voor.


Melding bij de Inspectie SZW

Volgens de Arbowet moet een werkgever een arbeidsongeval onder bepaalde voorwaarden melden bij de Inspectie van SZW. Als u opgenomen bent in een ziekenhuis of blijvend letsel heeft, dan moet er in ieder geval melding plaatsvinden. Sommige bedrijven kennen ook de plicht tot melden als een medewerker met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Als uw werkgever in strijd met de regels geen melding bij de inspectie doet, dan kan hij hoge boetes krijgen.


Fout van een collega

Een werkgever is ook aansprakelijk voor een fout van een collega van u. Dan hoeft u die collega niet zelf aan te spreken, maar kunt u uw werkgever aanspreken. Als het goed is, is een werkgever verzekerd voor arbeidsongevallen.


Wat moet u bewijzen?

U moet bewijzen dat u tijdens het werk een ongeval heeft gehad. Als dat vast staat, dan moet daarna de werkgever bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om voor een veilige werkplek te zorgen.

De werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als u iets opzettelijk (of bewust roekeloos) heeft gedaan. Maar dát neemt een rechter niet snel aan. De werkgever kan u geen ‘eigen schuld’ tegenwerpen. Dat mag niet.


Schadevergoeding

En als u door het ongeval schade heeft geleden, dan moet de werkgever dat dus vergoeden.


Verzekering

Een bedrijf heeft doorgaans een goede aansprakelijkheidsverzekering of motorrijtuigenverzekering. Het kan zijn dat die niet voldoende dekking heeft voor bepaalde ongevallen. Daarvoor is de WEGAS-verzekering in het leven geroepen voor werkgevers. WEGAS, soms ook WEGAM genoemd,  staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.


Meer weten? Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel:.0172 – 42 41 72. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
    Laat onze expertise u helpen

    Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
    kunnen helpen en bespreken graag alle opties.