← Terug

Erfrechtadvocaat

Erfrecht

Erfrechtadvocaat inschakelen? Waarbij kunnen wij u helpen?

Het erfrecht bepaalt wat er na het overlijden van iemand met zijn of haar vermogen en bezittingen gebeurt. Daar zijn regels voor in de Nederlandse wet. Het erfrecht kan behoorlijk complex zijn. Laat u zich goed adviseren door een erfrechtadvocaat, want wanneer iemand overlijdt moeten er veel zaken worden geregeld. Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Bij het afwikkelen van een erfenis kunnen ook de nodige zaken mis gaan. De meeste mensen denken ‘we komen er te zijner tijd wel uit’, maar als dat moeilijke moment zich eenmaal aandient, blijkt dat er soms toch anders over wordt gedacht. Zaken zijn niet goed vastgelegd, afspraken zijn niet helder of er is alleen mondeling over de gang van zaken na een overlijden gesproken. Het is dan van belang om te weten wat uw rechtspositie is en om u op dat moment goed te laten adviseren, want er komt veel op u af en er moet vaak veel geregeld worden.

Het erfrecht is een complex rechtsgebied, ook in de advocatuur. De erfrechtadvocaten van Berntsen Mulder Advocaten zijn dagelijks bezig met ieder denkbaar erfrechtelijk probleem en weten precies wat verstandig is en wat niet. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

 • Conflicten of andere kwesties over een nalatenschap
 • Assistentie bij de correcte verdeling van een een erfenis
 • Problemen met bijvoorbeeld een executeur of vereffenaar
 • Second opinion van een erfrechtadvocaat

Wij nodigen u van harte uit om uw kwestie vrijblijvend te bespreken met een erfrechtadvocaat. Neem gerust contact met ons op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Het testament

Een testament is een document waarin de laatste wilsbeschikking van de overledene staat. In een testament staat weergegeven hoe een overledene graag ziet hoe zijn of haar nalatenschap wordt afgewikkeld. Wanneer er geen testament is opgesteld, wordt er gekeken naar de bepalingen die in de wet staan opgenomen.

Er kunnen ook conflicten ontstaan over de inhoud van het testament. Soms kan er een geschil ontstaan over hoe de tekst van het testament moet worden uitgelegd.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Eén van de eerste vragen waarmee erfgenamen worden geconfronteerd na overlijden van de erflater, is of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Wanneer zij volgens het testament of de wettelijke regels erfgenaam zijn, staan zij voor een lastige keuze. Er zijn drie verschillende keuzes:

 • Zuiver aanvaarden: Hierbij accepteert de nabestaande de volledige erfenis; de totaliteit van bezittingen en eventuele schulden.
 • Beneficiair aanvaarden: Hierbij aanvaardt een nabestaande, onder voorbehoud van wat er in de boedel zit. Deze erfgenaam kan hierbij niet persoonlijk worden aangesproken op de betaling van schulden van de overleden persoon. Hier tegenover staat wel dat de erfgenaam samen met mede erfgenamen de erfenis moet vereffenen (afwikkeling volgens de regels in de wet).
 • Verwerpen: hierbij weigert u de erfenis. U krijgt niets, maar u kunt ook niet worden aangesproken voor de betaling van schulden, noch bent u verantwoordelijk voor de (afwikkeling) van het nalatenschap.

Wat is nu de beste keuze in uw specifieke situatie? Onze erfrechtadvocaten helpen u bij het maken van de juiste keuze.

Lees meer of neem persoonlijk contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via 0172 – 49 43 45.

Legitieme portie

Een erflater kan in zijn testament bepalen dat hij bepaalde nabestaanden wil onterven. Dit betekent dat de erflater niet wil dat de onterfde nabestaanden aanspraak kunnen maken op een deel van de nalatenschap. Kinderen hebben echter een speciale positie binnen het erfrecht. Zij kunnen nooit helemaal worden onterfd. Een onterfd kind kan namelijk altijd aanspraak maken op een gedeelte van het deel waar hij aanspraak op zou kunnen maken, als hij niet onterfd zou zijn. Dit gedeelte wordt de ‘legitieme portie’ genoemd. De legitieme portie waarop het onterfde kind aanspraak kan maken bedraagt ongeveer de helft van het wettelijk kindsdeel. Deze eist het kind op bij de erfgenamen.

Heeft u een vraag of een geschil over de legitieme portie en zou u die graag stellen aan een advocaat erfrecht? Berntsen Mulder Advocaten staat voor u klaar.

Geschil over een erfenis? Schakel een erfrecht advocaat in

Helaas komt het vaak voor dat er geschillen ontstaan naar aanleiding van een erfenis. Het laatste wat nabestaanden willen, zijn erfrechtelijke problemen met andere erfgenamen. Als die dan toch ontstaan, is het zaak dat deze problemen op een effectieve wijze worden opgelost.

Problemen kunnen zich voordoen bij onder andere:

 • Een executeur of vereffenaar weigert naar behoren informatie te geven over de nalatenschap;
 • Geschillen over verdeling erfenis of inhoud boedel;
 • Geschillen over de interpretatie van een testament;
 • Geschillen met onterfde nabestaanden;
 • Onduidelijkheid over bijvoorbeeld een legaat;
 • Problemen bij een buitenlandse nalatenschap en de afwikkeling van de verdeling.

Verder praten 0172 – 49 43 45

Gerechtelijke procedure, erfrechtadvocaat nodig?

Eventueel kan het erfrechtelijk probleem onderling worden opgelost, al dan niet met behulp van bemiddeling van een erfrechtadvocaat. Als dit niet lukt, dan dient men te rekenen op een procedure bij de rechtbank, alwaar de rechter een oordeel velt over de inhoud van het geschil. Vaak geldt hierbij verplichte procesvertegenwoordiging en is een erfrechtadvocaat nodig.


Hulp en advies van een advocaat erfrecht

Onze erfrechtspecialisten hebben jarenlange ervaring met alle facetten van het erfrecht en kunnen u met al uw vragen verder helpen. Juist wanneer er een conflict is. Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bent u benieuwd naar uw juridische positie? Wilt u graag een erfrechtadvocaat inschakelen? Neem gerust contact met ons op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.
  Laat onze specialisten u helpen