← Terug

Geschil met de curator

Faillissementsrecht

Wat als uw verhouding met de curator onder druk staat?

Wat als uw belangen botsen met die van de curator? In een faillissementssituatie kan het voorkomen dat uw financiële belangen als schuldeiser of betrokkene in conflict komen met de beslissingen en prioriteiten van de curator.

Hier kunt u meer lezen over geschillen met curatoren:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Procedures/geschillen met curatoren

Bij een faillissement krijgt u onherroepelijk ook te maken met de curator. De curator behartigt de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Van het collectief dus. Deze belangen van het collectief kunnen botsen met uw individuele belangen als schuldeiser, maar ook met uw belangen als bijvoorbeeld bestuurder van de gefailleerde onderneming.

Taak van een curator

Zoals al aangegeven vertegenwoordigt de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Van het collectief dus, niet van een individuele schuldeiser. Bij de uitoefening van deze taak heeft de curator als centrale doelstelling om de opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren te maximaliseren. Op deze manier kan aan de schuldeisers nog zoveel mogelijk van hun vordering worden uitbetaald. De curator kan dit doen door bijvoorbeeld het voortzetten van de onderneming, verkoop van de onderneming en het innen van openstaande vorderingen. Ook zal de curator onderzoek doen naar de gang van zaken voor het faillissement en de oorzaak van het faillissement.

Reden voor geschil met -of procedure tegen een curator

De beschreven taak van de curator kan aanleiding geven tot diverse soorten geschillen en procedures. Tegen schuldeisers, tegen schuldenaren maar ook tegen de bestuurders van de onderneming:

Schuldeiser

Omdat de curator niet de belangen van een individuele schuldeiser vertegenwoordigt, maar van het collectief, kunnen hier verschillende geschillen ontstaan. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • de curator zet de bedrijfsactiviteiten tijdens faillissement voort maar gebruikt hiervoor de (onbetaalde) voorraden van leverancier A. Omdat de rechtbank een afkoelingsperiode heeft afgekondigd kan A zijn producten niet opeisen, hetgeen normaal gesproken wel het geval is. A eist betaling bij de curator, de curator weigert;
  • onbetaalde leverancier B wil zijn vordering bij de curator indienen, de curator betwist deze vordering;
  • financier C heeft het vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wil een vordering instellen jegens de bestuurder in privé. Om deze vordering te kunnen onderbouwen heeft C stukken nodig van de curator. De curator weigert deze te verstrekken.

Schuldenaar

De curator zal tijdens het faillissement de vorderingen die de gefailleerde onderneming op derden heeft gaan incasseren. Ook hierbij kunnen verschillende geschillen ontstaan:

  • het werk werd niet goed of volledig uitgevoerd;
  • door het faillissement kan er geen garantie meer worden verstrekt; de curator wil desondanks volledige betaling;
  • de derde heeft nog een vordering op de curator die hij wil verrekenen.

Bestuurder

Als de curator bij zijn onderzoek naar de gang van zaken voor het faillissement constateert dat er dingen niet goed zijn gegaan, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator zal de bestuurder dan in privé aanspreken tot vergoeding van de schade. Deze schade kan oplopen tot het totale boedeltekort (de schulden die niet kunnen worden voldaan uit de te gelde gemaakte bezittingen van het gefailleerde bedrijf). De curator zal in deze gevallen ook vaak aangifte doen van faillissementsfraude. Er kan dus ook een strafrechtelijke procedure volgen als het OM tot vervolging overgaat.

Gespecialiseerde advocaten van Berntsen Mulder Advocaten

De faillissementsrechtadvocaten van Berntsen Mulder Advocaten treden zelf allemaal op als curator, en weten dus als geen ander waar je bij dit soort procedures / geschillen op moet letten. Juist door deze specialisatie treden zij ook regelmatig op als tegenpartij van curatoren. Indien u een geschil heeft met een curator, kunt u altijd vrijblijvend bellen om van gedachten te wisselen.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp.</a bericht.
.
    Laat onze specialisten u helpen