← Terug

Eigen faillissement aanvragen

Faillissementsrecht

Wanneer het eigen faillissement aanvragen?

Als uw eigen bedrijf niet langer in staat is om haar schulden te betalen, is het van vitaal belang om snel en doortastend op te treden. Stilzitten en niets doen, kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Een van de mogelijke stappen die ondernomen kan worden in zo’n situatie is het aanvragen van het eigen faillissement. Dat wordt gedaan door het bestuur. Als er aandeelhouders zijn, dan is het bestuur pas na de toestemming van de aandeelhouders bevoegd om het eigen faillissement aan te vragen.

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Proces

Het verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet duidelijkheid geven over de financiële situatie van het bedrijf, inclusief een overzicht van de schuldenlast en de schuldeisers. De rechter kan het faillissement uitspreken als blijkt dat het bedrijf is gestopt met het betalen van haar schulden en twee of meer schulden heeft. Doorgaans wordt een verzoek dat op vrijdag is ingediend, de dinsdag erna behandeld op zitting.

Na de faillietverklaring

Het faillissement heeft grote gevolgen. Het is goed om daarop voorbereid te zijn. Nadat het faillissement is uitgesproken, verliest het bestuur de beschikking over en het beheer van het vermogen van het bedrijf. De curator neemt het beheer en de liquidatie van het vermogen over en zal de opbrengsten op een faillissementsrekening zetten. Het bestuur moet meewerken aan het faillissement door de curator inlichtingen te verstrekken en administratie te verschaffen. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar onregelmatigheden, zoals benadeling van schuldeisers en onbehoorlijk bestuur. Meer weten over dit proces? Bel ons via 0172 – 49 43 45 of vul het contactformulier in.

Het belang van juridisch advies bij aanvraag eigen faillissement

Het aanvragen van een eigen faillissement is een stap die zorgvuldig overwogen moet worden. Dat komt door de grote gevolgen van het faillissement, zowel voor het bestuur als andere betrokkenen (zoals leveranciers en werknemers). Daarnaast kan het leiden tot aansprakelijkheidskwesties als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voordat een faillissement wordt aangevraagd, is het belangrijk om te onderzoeken of er alternatieven zijn, zoals herstructurering, schuldsanering of het aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers. Omdat het faillissement grote gevolgen heeft, is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen. Laat u dan ook adviseren door een van onze experts.


Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Bekijk dan ook onze algemene faillissementsrecht pagina of neem gerust contact met ons op. Vul direct het contactformulier in. Wij zullen zo snel als mogelijk contact met u opnemen.
    Laat onze specialisten u helpen