← Terug

Faillissement aanvragen

Faillissementsrecht

Faillissement aanvragen van een schuldenaar

In het zakenleven komt het helaas maar al te vaak voor: schuldenaren die ondanks aanmaningen en herinneringen niet betalen. Voor ondernemers en bedrijven die geconfronteerd worden met hardnekkige wanbetalers, kan het aanvragen van een faillissement een ultiem drukmiddel zijn om de debiteur tot betaling te bewegen. Berntsen Mulder Advocaten begrijpt de complexiteit van deze situaties en staat klaar om cliënten te begeleiden bij het proces van het aanvragen van een faillissement.

Lees hier meer over het aanvragen van een faillissement:

Verder praten 0172 – 49 43 45

De vereisten

Er zijn specifieke vereisten waaraan voldaan moet worden voordat een faillissementsaanvraag kan worden ingediend. Allereerst moet de schuldenaar ‘opgehouden zijn te betalen’. Dat betekent dat de schuldenaar niet meer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er minimaal één andere schuldeiser is. Dat wordt een ‘steunvordering’ genoemd. Deze tweede schuldeiser bevestigt als het ware de financiële problemen van de schuldenaar. Van de vereisten moet ‘summierlijk’ blijken, wat erop neerkomt dat er aan de bewijsvoering geen hoge eisen worden gesteld.

De procedure

Het proces van het aanvragen van een faillissement begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dat moet een advocaat doen. Dit verzoekschrift moet gedetailleerde informatie bevatten over de financiële situatie van de schuldenaar, inclusief bewijs van de wanbetaling en de aanwezigheid van een steunvordering. De advocaat dient het verzoekschrift bij de rechtbank in. Dat is de rechtbank in de regio waar de schuldenaar is gevestigd.

Zodra het verzoekschrift is ingediend, zal de rechtbank de zaak beoordelen en een zitting plannen. Meestal is dat op een dinsdagochtend. Tijdens deze zitting zal het verzoekschrift besproken worden en krijgen zowel de indiener van het verzoekschrift als de schuldenaar de kans om hun standpunten naar voren te brengen.

De rol van een advocaat

Het aanvragen van een faillissement is een ingrijpende maatregel die zorgvuldig overwogen moet worden. Voor bedrijven die te maken hebben met wanbetalers, kan het echter een noodzakelijke stap zijn om betaling af te dwingen en hun financiële belangen te beschermen. Een faillissementsaanvraag kan de schuldenaar over de streep trekken om alsnog te betalen, of een regeling te treffen. Onze specialisten kunnen u in dit proces bijstaan.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp bericht.
    Laat onze specialisten u helpen