← Terug

Faillissement advocaat

Faillissementsrecht

De advocaten van de sectie faillissementsrecht van Berntsen Mulder Advocaten zijn allemaal actief als faillissementscurator. Dit betekent dat zij veel ervaring hebben met de diverse aspecten van het in goede banen leiden van een faillissement. Als curator weten zij als geen ander hoe de hazen lopen als het gaat om kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid, discussies over zekerheidsrechten als pand-hypotheek, eigendomsvoorbehoud of werknemersrechten bij een faillissement. Als u te maken heeft met een (dreigende) faillissementssituatie en niet weet wat u moet doen, kunt u altijd (in eerste instantie vrijblijvend) met met een van onze gespecialiseerde advocaten bellen.
Een eerste telefoontje kost u niets. Niet bellen kan u wel veel kosten.

Lopende faillissementen

Informatie over de faillissementen die bij Berntsen Mulder Advocaten in behandeling zijn kunt u vinden via het Centraal Insolventieregister van Rechtspraak.nl. Hier kunt u alle faillissementsverslagen raadplegen.

Crediteuren

Als u een crediteur bent in een faillissement dat door een van de advocaten van Berntsen Mulder Advocaten wordt behandeld kunt u uw vordering eenvoudig indienen door:

  • naar www.claimsagent.nl te gaan;
  • op deze pagina zoekt u het betreffende faillissement, waarna u (gratis) uw vordering kunt indienen met de daarbij horende bewijsstukken;
  • uw vordering wordt dan automatisch verwerkt, waarvan u ook een bevestiging ontvangt;
  • wij verzoeken u uw vordering altijd via claimsagent in te dienen, ook als u uw vordering al op een andere manier kenbaar heeft gemaakt. Alleen vorderingen die via claimsagent zijn ingediend worden in behandeling genomen;
  • via claimsagent wordt u over de afwikkeling van het faillissement op de hoogte gehouden.

Heeft u te maken met een dreigend faillissement?

Onze ervaren advocaten hebben ruime kennis en expertise op het gebied van insolventierecht en kunnen u helpen om een faillissement te voorkomen of de schade bij een faillissement te beperken.

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het opstellen van een reorganisatieplan, het onderhandelen met schuldeisers en het aanvragen van een surseance van betaling of faillissement. Ook kunnen zij u adviseren over de mogelijkheden van een doorstart of overname van de onderneming.

Bij Berntsen Mulder begrijpen wij dat een (dreigend) faillissement een zeer stressvolle en onzekere periode kan zijn. Onze faillissementsrecht advocaten zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren, zodat u weer perspectief ziet voor de toekomst.

Als u te maken heeft met een (dreigende) faillissementssituatie en niet weet wat u moet doen, kunt u altijd (in eerste instantie vrijblijvend) met een van onze gespecialiseerde advocaten bellen. Wij staan voor u klaar om u te voorzien van juridische ondersteuning en te adviseren bij elke stap van het proces.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bij onze faillissementsrecht advocaten kunt u terecht voor onder andere de volgende onderwerpen:

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer een onderneming failliet gaat (een BV of NV) en de curator van mening is dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, dan kan de curator een bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. Er moet sprake zijn geweest van wanbeleid binnen de drie jaren voorafgaand aan het faillissement. Deze onbehoorlijke taakvervulling moet een belangrijke oorzaak voor het faillissement zijn geweest. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn bijvoorbeeld het te laat deponeren van de jaarrekening of het doen van onhandige investeringen. De rechtbank is vaak streng op een betoog dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De gevolgen zijn namelijk groot voor de betrokken bestuurder omdat deze vervolgens privé wordt aangesproken op schulden van de onderneming.

Discussies over zekerheidsrechten (pand en hypotheekrecht)

Wanneer een bedrijf failliet gaat, dan is het denkbaar dat er zaken in de boedel zitten waarop een zekerheidsrecht is gevestigd. Bij roerende zaken gaat het over het pandrecht en bij onroerende zaken, zoals het bedrijfspand, spreken we over het hypotheekrecht. De bank verstrekt een lening en in ruil hiervoor verkrijgt het een zekerheidsrecht. Dit betekent dat wanneer niet wordt voldaan aan de betalingsregeling m.b.t. de lening, de bank het goed waarop het zekerheidsrecht is gevestigd, mag verkopen.

Als gevolg van een faillissement, beheert de curator alle goederen in de boedel. Wat moet er dan gebeuren met de zekerheidsrechten op die goederen?

Eigendomsvoorbehoud

Een leverancier kan leveren onder eigendomsvoorbehoud. Eigendomsvoorbehoud is een afspraak dat het eigendom pas wordt overgedragen aan de koper, wanneer deze alles betaald heeft. Wat gebeurt er met de goederen wanneer er nog niet volledig betaald is? Wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt, dan is het verstandig om advies te vragen aan een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat. Dit kan via 0172 – 49 43 45

Werknemersrechten bij faillissement

Als een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, dan kan er een achterstand ontstaan in de betaling van het loon. In eerste instantie kan een werknemer als schuldeiser een loonvorderingsprocedure starten. Wanneer het één en ander niets brengt, en de werkgever nog geen eigen faillissement aanvraagt, dan kunnen de werknemers het faillissement aanvragen. Op dat moment worden de werkgeversverplichtingen overgeheveld naar de curator. Heeft u vragen over de rechten van werknemers in faillissement? Vraag het onze faillissementsrecht advocaat! Dit kan via 0172 – 49 43 45

Wij staan voor u klaar

Met uitgebreide kennis van onder andere de faillissementswet, kunnen onze advocaten faillissementsrecht u bij iedere situatie omtrent een faillissement bijstaan. Of het nu gaat om mogelijkheden voor een doorstart, een faillissement op eigen verzoek, of een verzoek aan de rechter vanuit schuldeisers. Onze faillissementsrecht advocaten hebben ervaring met ieder faillissementsrechtelijk vraagstuk. Zij behandelen naast zittingen bij de rechtbank in eerste aanleg ook zaken in hoger beroep. Het staat u vrij om ons vrijblijvend te contacteren via 0172 – 49 43 45
    Laat onze specialisten u helpen