← Terug

Indienen vordering crediteur bij curator

Faillissementsrecht

Uw rechten veilig stellen bij faillissement?

Hoewel bij de meeste faillissementen de kans klein is dat de concurrente crediteuren nog iets uitbetaald krijgen, is het wel belangrijk dat u uw vordering goed indient bij de curator. Indien u aanspraak kunt maken op zekerheidsrechten kunt u uw kans op een uitkering vergroten. 

Lees hier meer over uw rechten bij het veilig stellen van uw vordering:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Indienen van uw vordering bij de curator van een gefailleerde onderneming

Hoewel bij de meeste faillissementen de kans klein is dat de normale (concurrente) crediteuren nog iets uitbetaald krijgen, is het wel belangrijk dat u uw vordering goed indient bij de curator. Indien u aanspraak kunt maken op zekerheidsrechten kunt u uw kans op een uitkering vergroten.

Aandacht vereist bij indienen vordering

Zowel in de fase voor een faillissement, als wanneer een faillissement al is uitgesproken, is uw opstelling belangrijk voor de succesvolle incasso van uw vordering. Omdat de faillissementsrechtadvocaten van Berntsen Mulder Advocaten zelf ook optreden als curator, weten zij precies wat hierbij belangrijk is, en waar u rekening mee moet houden. Met name in de volgende bijzondere situaties is het belangrijk om goed op te blijven letten:

Heeft u een pandrecht?
Indien u een pandrecht heeft bedongen kunt u dit uitwinnen alsof er geen faillissement is. Voor de rechtsgeldige uitwinning is het belangrijk dat u de juiste stappen zet, denk aan de correcte registratie van het pandrecht en de openbaarmaking daarvan indien de pandgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Heeft u een eigendomsvoorbehoud?
Met een eigendomsvoorbehoud blijven geleverde goederen uw eigendom tot alle facturen zijn voldaan. Dit moet wel in de overeenkomst of algemene voorwaarden zijn vastgelegd. U kunt de goederen ook na een faillissement bij de curator opeisen indien u kunt aantonen welke goederen u heeft geleverd.

Kunt u aanspraak maken op uw recht van reclame?
Indien u geen pandrecht of eigendomsvoorbehoud heeft bedongen heeft u nog wel het wettelijke recht van reclame. Indien u goederen heeft geleverd, kunt u binnen 6 weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, en de koper voldoet niet aan zijn verplichtingen, het geleverde goed door een schriftelijke verklaring terugeisen.

Bent u een dwangcrediteur?
Sommige leveranciers zijn onmisbaar voor een doorstart of voortzetting van de activiteiten na het faillissement. In dat geval is het belangrijk dat u juiste afspraken maakt om u van betaling te verzekeren.

Begeleiding bij indienen vordering

Indien u bij een faillissement een termijn laat verlopen, betekent dit dat u uw recht van reclame niet meer kunt uitoefenen. Bent u vergeten het pandrecht te registreren, is het pandrecht bij een faillissement waardeloos. Onze faillissementsrechtadvocaten kunnen u bij dit proces begeleiden zodat u zeker weet dat u hierbij niets vergeet en niet uiteindelijk met lege handen komt te staan. U kunt ook altijd even vrijblijvend bellen.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45 het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

.
    Laat onze specialisten u helpen