← Terug

Wat kunt u met de Whoa – Wet Homologatie Onderhands Akkoord?

Faillissementsrecht

Wat is de Whoa?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) is een onderdeel van de Faillissementswet en is ervoor bedoeld te voorkomen dat een bedrijf failliet wordt verklaard terwijl het nog wel (deels) levensvatbaar is. De Whoa is van kracht geworden in januari 2021. Ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders kunnen bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten.

Daarbij komen de schulden te vervallen, als een deel van die schulden is betaald. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, geldt het voor alle schuldeisers. Dat betekent dat schuldeisers die oorspronkelijk niet met het akkoord hadden ingestemd, gedwongen worden het akkoord te accepteren en genoegen moeten nemen met betaling van slechts een deel van hun vordering. De rechtbank zal het akkoord alleen goedkeuren als het voldoet aan allerlei voorwaarden die de Whoa aan zo’n akkoord stelt.

Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) is het wel mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken. De WHOA is een korte, maar ingewikkelde procedure. Door het saneren van de schulden kan een faillissement worden voorkomen. Het Whoa-traject kan ook worden ingezet om tot een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten te komen, wat tot een beter resultaat kan leiden dan in een faillissement. Om een beroep te kunnen doen op het Whoa-traject, moet in redelijkheid kunnen worden gezegd dat de ondernemer binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen.

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45.

 

Hoe werkt de Whoa?

Tijdens het traject biedt de ondernemer een akkoord aan de schuldeisers. Schuldeisers worden daarin verdeeld in verschillende klassen, op basis van rechten en afspraken. Zo zijn er de gewone handelscrediteuren zonder bijzondere voorrechten en crediteuren met een preferente positie zoals de bank en fiscus. Er wordt dan per klasse gestemd en bekeken of de vereiste meerderheid is bereikt. Binnen de WHOA is er veel vrijheid om een akkoord in te richten. Dit is afhankelijk van de concrete situatie. De afkoop van de schulden hoeft niet perse via geld plaats te vinden, maar kan ook in aandelen geschieden (een zogenaamde debt for equity swap). Ook is het mogelijk om contractuele afspraken (zoals huurovereenkomsten) eenzijdig te beëindigen of aan te passen.

Als tenminste één klasse heeft ingestemd, kan het akkoord worden voorgelegd aan de rechter ter goedkeuring (homologatie). Daarvoor is een advocaat vereist. Als de rechter het akkoord goedkeurt, is het verbindend voor alle schuldeisers. Ook voor de schuldeisers die tegenstemden.

Eerste uitspraak Whoa

De Whoa werd in januari 2021 van kracht. In februari 2021 volgde al de eerste rechterlijke uitspraak in een zaak waarbij de Whoa werd ingezet. Dit ging om een bedrijf dat lichtshows verzorgde bij muziekfestivals. In de uitspraak, die hier is te lezen op de website van Rechtspraak.nl, krijgt u een mooi inkijkje hoe de Whoa in de praktijk wordt uitgevoerd.

Wilt u advies? Neem contact op

Met uitgebreide kennis van onder andere de faillissementswet, kunnen onze advocaten faillissementsrecht u bij iedere situatie rond een faillissement bijstaan. Of het nu gaat om mogelijkheden voor een doorstart, een faillissement op eigen verzoek, of een verzoek aan de rechter vanuit schuldeisers. Onze faillissement advocaat heeft ervaring met ieder faillissementsrechtelijk vraagstuk. Wij behandelen naast zittingen bij de rechtbank in eerste aanleg ook zaken in hoger beroep.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via: 0172 – 49 43 45. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op..
    Laat onze specialisten u helpen