← Terug

Belangrijke informatie voor werkgevers loonschade claimen

Loonschade

Wanneer u als werkgever iemand in dienst heeft die vanwege een ongeval (tijdelijk) is uitgeschakeld, heeft u als werkgever mogelijk recht op schadevergoeding. U lijdt namelijk ook schade: uw werknemer kan geen werk verrichten, maar u moet wel loonkosten en andere kosten doorbetalen.

Loonschade claimen

Deze kostenpost noemen wij ‘loonschade’. Ons kantoor is pionier op dit gebied. Wij verhalen al vele jaren loonschade voor (grote) bedrijven in Nederland.

De werkgever kan de volgende kosten (o.a.) kan verhalen:

 • Het doorbetaalde nettoloon
 • Bonussen die tijdens ziekte worden opgebouwd, zoals een eindejaarsuitkering
 • Opgebouwd vakantiegeld
 • Kosten van de bedrijfsarts
 • Taxikosten
 • Interne re-integratiekosten, zoals de kosten voor het bijhouden van de verplichte Wet Verbetering Poortwachter documentatie, het monitoren van de ziekte, het overleg met de bedrijfsarts
 • Kosten voor aanpassen van de werkplek, zoals een aangepaste bureaustoel of aangepast werkgereedschap
 • Spoor 2 traject
 • Multidisciplinaire trajecten
 • Kosten in het kader van het eigen risico dragerschap voor de Ziektewet of WGA

Welke kosten kan een werkgever niet claimen?

Door het civiel plafond kunnen de volgende kosten (o.a.) niet door de werkgever worden verhaald:

 • Omzetverlies
 • Kosten voor het opnieuw inplannen van personeel
 • Gederfde winst
 • Kosten vervangend personeel
 • Sociale premies

Dit zijn weliswaar kosten van de werkgever, maar niet kosten die de werknemer zelf bij de schuldige partij had kunnen claimen.
  Laat onze specialisten u helpen