← Terug

Loonschade door ongeval gebrekkige weg

Loonschade

Wegbeheerder

Een werknemer kan ten val komen door een losliggende stoeptegel. Of doordat hij door een diepe kuil fietst en gelanceerd wordt. Hierdoor kan een werknemer fiks letsel oplopen en uitvallen voor zijn werk. Wij kunnen de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor uw loonschade. Vaak is dit de gemeente waarbinnen het ongeval plaatsvond.


Aansprakelijkheid

De wegbeheerder is aansprakelijk voor de loonschade als hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht houdt in dat de wegen en de weguitrustingen moeten voldoen aan de eisen die in de ‘gegeven omstandigheden’ aan de weg mogen worden gesteld. Zo moet een druk fietspad bij het station vrij zijn van diepe gaten en een wegversmalling voorzien zijn van reflecterende paaltjes. Een wegbeheerder moet de wegen in zijn beheer regelmatig hierop controleren.

Ook moet een wegbeheerder snel handelen als hij een melding krijgt over bijvoorbeeld een oliespoor op de weg. Krijgt de wegbeheerder meldingen over (bijna) ongevallen en doet hij hier niet (snel genoeg) iets mee? Dan kan dat een grond voor aansprakelijkheid zijn.


Verschil met letselschade

De werknemer zelf zal voor zijn eigen letselschade ook de wegbeheerder kunnen aanspreken. Hiervoor kan hij een beroep doen op artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer moet dan aantonen dat de weg gebrekkig was en hij daardoor schade lijdt. Hij hoeft geen ‘schuld’ van de wegbeheerder aan te tonen.

Helaas kan de werkgever geen beroep doen op artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever zal de loonschadezaak moeten baseren op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Hiervoor moet hij aantonen dat de wegbeheerder zijn zorgplicht heeft geschonden.
    Laat onze specialisten u helpen