← Terug

Loonschade door ongeval tijdens werk

Loonschade

Bedrijfsongeval

Als uw werknemer door of tijdens het werk gewond raakt, heet dat een ‘bedrijfsongeval’. Vaak bent u als werkgever daarvoor aansprakelijk.

Lees hieronder meer over de situatie die bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 41 72


Zorgplicht werkgever

Dat komt omdat u als werkgever een zorgplicht heeft. Die zorgplicht betekent dat u er alles aan moet doen om uw werknemer veilig te laten werken. Er zijn heel veel regels over veilig werken. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en een veilige werkomgeving. Dat gaat over lichamelijke veiligheid, maar ook over bijvoorbeeld een pestvrije werkomgeving.

Ongevallen op het werk gebeuren heel vaak. Denk aan ongevallen in de bouw, in de haven, in het vrachtverkeer. Maar ook bij een kantoorbaan komen er veel ongelukken voor.

Melding bij de Inspectie SZW

Volgens de Arbowet moet de werkgever een arbeidsongeval onder bepaalde omstandigheden melden bij de Inspectie van SZW. Als de werknemer opgenomen wordt in een ziekenhuis of blijvend letsel heeft, dan moet er in ieder geval melding plaatsvinden. Sommige bedrijven kennen ook de plicht tot melden als een werknemer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Als een werkgever in strijd met de regels geen melding bij de inspectie doet, dan kan hij hoge boetes krijgen.
Bel ons via 0172 – 42 41 72, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.

Fout van een collega

De werkgever kan ook aansprakelijk zijn als de werknemer letsel oploopt door een fout van een collega. De werknemer hoeft die collega niet zelf aan te spreken, maar kan zijn werkgever aanspreken voor zijn schade.

Wat moet de werknemer bewijzen?

De werknemer moet bewijzen dat hij tijdens het werk een ongeval heeft gehad. Als dat vast staat, moet de werkgever daarna bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om voor een veilige werkplek te zorgen.

De werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als de werknemer iets opzettelijk (of bewust roekeloos) heeft gedaan. Maar dát neemt een rechter niet snel aan. De werkgever kan de werknemer geen ‘eigen schuld’ tegenwerpen.

Loonschade-vergoeding

Als uw werknemer een ongeval tijdens werktijd overkomt, bent u als werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. U kunt dan geen loonschade verhalen. Om dit te kunnen doen, moet namelijk een ander dan de werkgever, de zieke werknemer of een collega van hem aansprakelijk zijn voor de ziekte van de werknemer. De werkgever kan de loonschade niet op (de verzekering van) de werkgever zelf, de werknemer of zijn collega verhalen.

Soms is naast de werkgever een andere partij aansprakelijk. Bijvoorbeeld de eigenaar van het terrein waar de werknemer zijn werk uitvoerde of een andere partij die bij het ongeval betrokken was. U kunt dan mogelijk wél loonschade verhalen. Ook als er sprake is van een bedrijfsongeval, is het dus goed de mogelijkheid van loonschadeverhaal te onderzoeken.

Bel ons via 0172 – 42 41 72, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
    Laat onze specialisten u helpen