← Terug

Loonschade door ongeval vuurwerk

Loonschade

Letsel door vuurwerk? Elk jaar met Oud en Nieuw gaat het wel eens fout. Iemand kliert met illegaal vuurwerk en omstanders raken gewond. Of een legale vuurpijl vliegt horizontaal tegen de buurman aan. Oogletsel, handletsel, oorsuizen of erger. Meer dan eens komt een werknemer hierdoor ziek thuis te zitten.


Wanneer schadevergoeding?

U heeft recht op een loonschade-vergoeding wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor het letsel van uw werknemer. Als uw werknemer niets met het afsteken van het vuurwerk te maken had, dan is dat al snel het het geval.


Eigen schuld

De aansprakelijke partij doet vaak een beroep op eigen schuld. Dit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn als de werknemer zichzelf gevaarlijk gedroeg. Een beroep op eigen schuld kan ervoor zorgen dat niet de hele loonschade wordt vergoed.
    Laat onze specialisten u helpen