← Terug

Re-integratie bij ziekte

Loonschade

De kosten van re-integratie bij ziekte (of beter gezegd: bij het weer terugkeren op de werkvloer na ziekte) kunnen behoorlijk hoog zijn. In sommige gevallen kunnen werkgevers de kosten ‘re-integratie werknemer’ terugkrijgen.

Deze website geeft informatie voor werkgevers van wie een werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt thuis zit als gevolg van een ongeval buiten zijn of haar schuld.

Kosten terug voor re-integratie bij ziekte werknemer

Wanneer een werknemer een ongeval overkomt waarvoor hij niet zelf aansprakelijk is, bijvoorbeeld door een aanrijding buiten zijn schuld, dan is een ander aansprakelijk voor de kosten die daar het gevolg van zijn. Een werknemer maakt bijvoorbeeld privé kosten die hij niet had gehad als het ongeval niet was gebeurd. Ziekenhuiskosten, kosten voor hulp in de huishouding of vervoerskosten.

Re-integratie werknemer

Maar ook voor de werkgever van het slachtoffer komen er ineens kosten. Het slachtoffer zit thuis, maar krijgt wel loon. Tegenover die loonkosten staan geen werkzaamheden.

Wat moet een werkgever doen?

Ziet het ernaar uit dat de werknemer langdurig zal uitvallen, dan moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts moet binnen 6 weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse opstellen. Vervolgens beoordeelt de bedrijfsarts elke 6 weken de medische toestand van de werknemer.

Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moeten werkgever en werknemer bovendien een re-integratieplan opstellen (‘plan van aanpak’). Dit plan moeten zij uitvoeren en, indien nodig, bijstellen. De werkgever moet de re-integratie van de werknemer monitoren en goed contact met hem houden.

Wat doen tijdens re-integratie werknemer?

Tijdens de re-integratie moet de werkgever alles in het werk stellen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Kan de werknemer wel werken, maar niet zelfstandig naar de werkplek komen? Dan moet de werkgever vervoer voor de werknemer regelen. Kan de werkplek zo aangepast worden dat de werknemer zijn werk weer kan hervatten? In dat geval moet de werkgever de nodige aanpassingen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een aangepaste bureaustoel of het inhuren van een werkplekcoach.

Soms is het onzeker of de werknemer zijn eigen werk nog zal kunnen doen. De werkgever zal dan een spoor 2-traject moeten inzetten. Vaak huurt de werkgever een gespecialiseerd bureau in om de werknemer naar een nieuwe werkplek buiten de werkgever te begeleiden.
    Laat onze specialisten u helpen