← Terug

Wanneer verjaart loonschade

Loonschade

Verjaring

Als u loonschade lijdt, kunt u recht hebben op een loonschade-vergoeding. Maar u kunt de zaak niet eindeloos laten liggen. Dat zou de aansprakelijke partij in een onzekere positie brengen en hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is om nog bewijs te verzamelen. In de wet is daarom een termijn opgenomen waarbinnen u actie moet ondernemen.

Standaard verjaringstermijn: 5 jaar

Voor de meeste loonschadezaken geldt de standaard verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag ná de dag waarop u bekend bent geworden met:

  • de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer en
  • de veroorzaker daarvan.

Nadat u dus met beide aspecten bekend bent geworden, moet u binnen 5 jaar uw loonschadeclaim bij de schuldige partij indienen. Doet u dit niet? Dan verjaart uw claim. U kunt dan geen aanspraak meer maken op een loonschadevergoeding.

Stuiten

Het is mogelijk om de verjaringstermijn ‘op te schuiven’. Dit wordt stuiten genoemd. Stuiten moet plaatsvinden vóór het einde van de 5 jaars termijn. Doet u dat juist, dan gaat er vanaf dat moment een nieuwe verjaringstermijn lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke termijn van 5 jaar.

Absolute verjaringstermijn voor oude ongevallen

Voor ongevallen die plaatsvonden vóór 2004 kent de wet een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze kan een rol spelen wanneer u te maken hebt met een werknemer die uitvalt ten gevolge van een ongeval jaren eerder. Bijvoorbeeld:

Peter heeft in 1995 een ongeval gehad. Hierbij heeft hij ernstig knieletsel opgelopen. Peter komt in 2015 bij u in dienst. In 2016 raakt hij arbeidsongeschikt als gevolg van een operatie aan zijn knie. Peter vertelt dat deze operatie te maken heeft met het ongeval in 1995. Hij geeft aan dat de heer X voor dat ongeval aansprakelijk is.

Op dat moment bent u dus bekend met de schade (de arbeidsongeschiktheid) en de daarvoor aansprakelijke partij. Het ongeval vond echter plaats vóór 2004 en er zijn inmiddels 20 jaren verstreken sinds het ongeval. U kunt geen loonschade meer verhalen vanwege de absolute verjaringstermijn van 20 jaar.
    Laat onze specialisten u helpen