← Terug

Wat kost loonschade

Loonschade

Zit uw werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt thuis door een ongeval? Dan heeft u als werkgever veel te doen. U moet de bedrijfsarts inschakelen, een plan van aanpak opstellen, vervangers regelen… Wij nemen het loonschadetraject graag voor u uit handen. Hier leest u wat dat kost.

Tarief

Advocaten mogen niet zomaar op basis van ‘no cure-no pay’ werken. De Verordening op de advocatuur verbiedt dat. Maar als het gaat om de inning van een geldvordering mag het onder omstandigheden wel.

Berntsen Mulder Advocaten mag werkgevers in loonregres-zaken een incassotarief aanbieden voor de werkzaamheden om tot verhaal van de loonschade te komen.

U betaalt maximaal onderstaand percentage, maar vaak minder

Verhalen wij niets voor de werkgever, dan betaalt de werkgever ook niets. Verhalen wij de loonschade, dan houden wij het afgesproken percentage in + btw.

Het gaat om de volgende percentages*:

  • 15,8% over de eerste € 3.000 exclusief btw
  • 10,6% over het meerdere tot € 6.000 exclusief btw
  • 8,5% over het meerdere tot € 20.000 exclusief btw
  • 5,3% over het meerdere tot € 60.000 exclusief btw
  • 3,2% over het meerdere exclusief btw

(*) Het percentage is inclusief kantoorkosten, dus naast btw, wordt het niet meer verhoogd.

Externe kosten

Externe kosten, zoals kosten van een medisch adviseur, zullen apart in rekening gebracht worden. Over het inschakelen van een externe partij voeren wij van tevoren overleg met u. Vaak kunnen de externe kosten ook op de verzekeraar van de wederpartij verhaald worden.
    Laat onze specialisten u helpen