← Terug

Welke kosten krijgt u terug

Loonschade

Is een werknemer ziek, dan lopen de loonkosten voor u als werkgever door. Daar bovenop moet u kosten maken om uw werknemer te re-integreren. Wanneer de ziekte van uw werknemer de schuld is van een ander, kunt u een deel van deze kosten verhalen op die ander of zijn/haar verzekeraar.

Civiel plafond

Het recht van de werkgever om loonschade te verhalen heeft wel een wettelijke grens. Dit wordt het ‘civiel plafond’ genoemd. Kort gezegd komt dit op het volgende neer:

‘Het bedrag dat de werkgever kan verhalen is ten hoogste gelijk aan het bedrag dat de aansprakelijke persoon als schadevergoeding aan de zieke werknemer had moeten betalen, als de werkgever geen loondoorbetalingsplicht zou hebben gehad.’

(Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer van 18 augustus 2006, p.2, eerste alinea)

Denk dus de doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte weg. Welk bedrag zou de werknemer dan missen en zou hij bij de schuldige partij kunnen claimen? Voor dat bedrag kan de werkgever loonschade verhalen.

Welke kosten vallen daaronder?

Dit betekent dat de werkgever de volgende kosten (o.a.) kan verhalen:

 • Het doorbetaalde nettoloon
 • Bonussen die tijdens ziekte worden opgebouwd, zoals een eindejaarsuitkering
 • Opgebouwd vakantiegeld
 • Kosten van de bedrijfsarts
 • Taxikosten
 • Interne re-integratiekosten, zoals de kosten voor het bijhouden van de verplichte Wet Verbetering Poortwachter documentatie, het monitoren van de ziekte, het overleg met de bedrijfsarts
 • Kosten voor aanpassen van de werkplek, zoals een aangepaste bureaustoel of  aangepast werkgereedschap
 • Spoor 2 traject
 • Multidisciplinaire trajecten
 • Kosten in het kader van het eigen risico dragerschap voor de Ziektewet of WGA

Welke kosten niet?

Door het civiel plafond kunnen de volgende kosten (o.a.) niet door de werkgever worden verhaald:

 • Omzetverlies
 • Kosten van het opnieuw inplannen van personeel
 • Gederfde winst
 • Kosten vervangend personeel
 • Sociale premies

Dit zijn weliswaar kosten van de werkgever, maar niet kosten die de werknemer zelf bij de schuldige partij had kunnen claimen.
  Laat onze specialisten u helpen