← Terug

Whoa routekaart

Ondernemingsrecht

De Whoa: Navigeren door financiële moeilijkheden met een duidelijke routekaart

Op 1 januari 2021 trad de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking, en deze wet opende nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die met financiële uitdagingen worden geconfronteerd. De Whoa maakt het mogelijk om een akkoord te bereiken over schuldregelingen zonder de unanieme goedkeuring van alle schuldeisers. Met de Whoa-routekaart kunnen bedrijven stap voor stap het pad van voorbereiding naar goedkeuring volgen.

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

 

Overzicht van de Whoa

De Whoa biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de kans om een doorstart te maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd te stoppen (liquidatie-akkoord), zelfs zonder de volledige instemming van alle schuldeisers. Bijna alle soorten ondernemingen, ongeacht hun omvang of rechtsvorm, komen in aanmerking voor de Whoa. De belangrijkste voorwaarde is dat de onderneming levensvatbaar is na de doorgevoerde reorganisatie. Ook moet het voor de schuldeisers iets extra’s opleveren dan wanneer er een faillissement zou volgen.

Kosten en overwegingen

Bedrijven die de Whoa willen benutten, moeten rekening houden met kosten, zoals de kosten van een advocaat en griffierechten die aan de rechtbank moeten worden betaald. Daarnaast moeten er ook waarderingen worden opgesteld van het bedrijf. De totale kosten kunnen flink oplopen. Daartegenover staat echter dat met behulp van de Whoa een zware schuldenlast kan worden gesaneerd.

Stapsgewijze Whoa-routekaart

Stap 1: Leg afspraken vast in een conceptakkoord (tijd: vanaf 2 dagen tot maximaal 8 maanden)

 • Deponeer kosteloos een verklaring bij de griffie van de rechtbank om aan te geven dat u begint met de voorbereiding van een akkoord;
 • Kies tussen een besloten akkoordprocedure of een openbare akkoordprocedure;
 • Overleg met schuldeisers en leg de afspraken vast in een conceptakkoord;
 • Verdeel schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen op basis van hun rechten en afspraken;
 • Zorg ervoor dat het akkoord voldoet aan de voorschriften genoemd in de faillissementswet.

Stap 2: Leg het conceptakkoord voor aan schuldeisers

 • Zorg ervoor dat schuldeisers en aandeelhouders het akkoord minimaal 8 dagen voor de stemming kunnen bestuderen.

Stap 3: Organiseer een stemming

 • Overweeg om de rechtbank te vragen het akkoord te controleren voordat u het in stemming brengt (378 Fw);
 • Bepaal de manier van stemmen voor schuldeisers en aandeelhouders;
 • Schuldeisers stemmen per klasse en kunnen alleen “Ja, akkoord” of “Nee, niet akkoord” stemmen.

Stap 4: Deel het verslag van de stemming

 • Stel binnen 7 dagen na de stemming een verslag op en deel dit met schuldeisers en aandeelhouders;
 • Als alle schuldeisers akkoord zijn, is homologatie door een rechter niet nodig, en wordt het Whoa-traject afgerond.

Stap 5: Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank

 • Een advocaat dient het homologatieverzoek in bij de rechtbank en betaalt daarvoor griffierechten.

Stap 6: Bezwaarperiode (tijd: 8 tot 14 dagen)

 • Alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting schriftelijk bezwaar indienen bij de rechtbank tegen het homologatieverzoek.

Stap 7: Rechter neemt beslissing (tijd: zo snel mogelijk na de zitting)

 • De rechter neemt zo snel mogelijk na de zitting een beslissing over het akkoord;
 • Bij homologatie zijn schuldeisers gebonden aan het akkoord, en moeten alle betrokkenen zich eraan houden.

Ons Advies

De Whoa is een relatief snelle procedure om schulden te saneren in de situatie dat niet alle schuldeisers willen meewerken. Het nadeel is echter dat de kosten behoorlijk hoog zijn. Er moeten dus nog wel voldoende middelen zijn om deze kosten te dekken. De Whoa kan ook worden ingezet als liquidatieakkoord waarbij de onderneming na het Whoa Akkoord wordt ontbonden.

Als uw bedrijf in financiële moeilijkheden zit, en u wilt de mogelijkheden van een Whoa nader onderzoeken, kom dan eens lang voor een kop koffie.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via: 0172 – 49 43 45. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
  Laat onze specialisten u helpen