← Terug

Werkwijze scheiding

Personen- en familierecht

Hoe gaan wij te werk?

Het eerste contact met een advocaat-mediator vindt plaats in een persoonlijk gesprek, op kantoor of telefonisch. Dat is onze werkwijze bij een scheiding. Samen met uw advocaat-mediator bespreekt u uw situatie. Alle mogelijkheden worden met u besproken. In het geval van een scheiding is het uitgangspunt vaak om er samen met uw partner zo goed mogelijk uit te komen. Overleg met de advocaat-mediator van uw partner is daarbij belangrijk. Zorgvuldigheid is van groot belang.

De manier waarop u wilt scheiden, kunt u met uw advocaat bespreken. Wilt u een eigen advocaat of wilt u een advocaat-mediator samen met uw partner? U moet altijd een professional inschakelen, want een scheiding moet in Nederland uiteindelijk altijd worden uitgesproken door een rechter. Daarom heeft u de hulp van een advocaat nodig, omdat advocaten de enigen zijn die bevoegd zijn een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.

Kijk direct welke situatie voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat moet u zoal bespreken met uw ex-partner?

Bij een scheiding komt erg veel kijken. Een echtscheiding aanvragen is niet zomaar gebeurd. Er moet een hele reeks afspraken worden gemaakt voordat de scheiding kan worden ingeschreven in de burgerlijke stand. Het is van belang dat ex-partners met elkaar overleggen. Waar moeten zij zoal aan denken?

Afspraken over de kinderen

Als u gaat scheiden en er zijn minderjarige kinderen in het spel, dan moet u belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Ouders moeten denken aan: Bij wie gaan de kinderen wonen? Op welke wijze wordt de zorg van de kinderen verdeeld? Hoe zit het met de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag? Wie van de ouders neemt welke taak m.b.t. de opvoeding op zich? Misschien de ouders samen? En hoe om te gaan met de kosten van de kinderen?

Verdeling vermogen

U heeft ongetwijfeld voor de scheiding samen bepaalde goederen gekocht. Denk hierbij aan een huis of een auto. Hoe die zaken verdeeld moeten worden, is afhankelijk van of u heeft gekozen voor huwelijkse voorwaarden (en wat deze precies inhouden) of dat u in gemeenschap van goederen met elkaar bent gehuwd.

Partneralimentatie

Wanneer er sprake is van behoefte aan een onderhoudsbijdrage van de ander, kan partneralimentatie uitkomst bieden. De ene ex-partner dient dan een maandelijks bedrag over te maken naar de ander, omdat de ander niet volledig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Dit bedrag is ook afhankelijk van de financiële welstand ten tijde van de samenleving en het huwelijk. Ook wordt gekeken naar de reële werkelijke te verwachten lasten van de behoeftige.

Overige vragen

Wat als één of beide partners niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, maar wel hier wonen? Kunnen wij dan wel bij een Nederlandse rechter terecht als we willen scheiden? Hoe zit het op fiscaal gebied? Hoe gaat een procedure in mijn geval in zijn werk? Iedere scheiding is uniek en vereist een geheel eigen aanpak. Neem gerust contact met ons op zodat u duidelijkheid over uw vragen kan krijgen. U kunt ons bereiken via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Soort echtscheiding

Er zijn verschillende manieren voor u en uw partner om uit elkaar te gaan.

  • Gemeenschappelijk verzoek
  • Eenzijdig verzoekschrift

1. Gemeenschappelijk verzoek

Als u samen met uw ex-partner een verzoekschrift indient, is dit een ‘gemeenschappelijk verzoek’. In dat geval moeten u en uw partner het over alle zaken eens zijn en deze afspraken moeten worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. In zo’n convenant staan afspraken over de woning, overige bezittingen, eventuele schulden en andere financiële zaken. Daarnaast moeten er afspraken over de minderjarige kinderen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over waar de kinderen gaan wonen (co-ouderschap of niet), kinderalimentatie en over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Deze worden in een ouderschapsplan vastgelegd. Het verzoekschrift tot scheiding, het scheidingsconvenant én het ouderschapsplan worden door een advocaat-mediator – namens u beiden – ingediend bij de rechtbank. U heeft in dit geval samen maar één advocaat-mediator nodig.

Scheiding aanvragen? Vanzelfsprekend kan Berntsen Mulder Advocaten u en uw ex-partner bijstaan met een gezamenlijk verzoek. U kunt contact met ons opnemen via 0172 – 49 43 45.

2. Eenzijdig verzoekschrift

Wanneer u en uw partner géén overeenstemming hebben over een scheiding, kunt u met uw eigen advocaat een ‘eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding’ indienen bij de rechtbank. Het is vanzelfsprekend dat deze keuze een heel ander plan van aanpak vraagt dan het gemeenschappelijk verzoekschrift. Een eenzijdig verzoekschrift kan óók worden gehanteerd wanneer u en uw partner er niet samen uitkomen. Bij deze gang van zaken hebben u en uw partner beiden een eigen advocaat nodig. Wij staan u graag bij in deze situatie.

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat zijn de verschillen?

Bovenstaande soorten van scheiden hebben als voornaamste verschil dat er wel of geen overeenstemming is tussen de partners. Maar er zijn meer verschillen.

  • Een gemeenschappelijk verzoek kan sneller worden afgewikkeld. Bij een gemeenschappelijk verzoek is meestal geen hoorzitting nodig. Een rechter doet soms al binnen enkele weken uitspraak.
  • Een eenzijdige procedure neemt vaak vele maanden in beslag. Dat komt omdat alles schriftelijk moet worden afgehandeld, waarbij er allerlei termijnen van kracht zijn. Wanneer u een verzoekschrift tot echtscheiding naar (de advocaat van) uw partner stuurt, heeft hij of zij 6 weken de tijd om te reageren. In die tijd kan ook uitstel worden gevraagd. En na die tijd kan de advocaat van uw partner (de wederpartij) antwoorden met een verweerschrift. In dat verweerschrift kunnen zelfstandige verzoeken staan, waar u (via uw advocaat) op moet reageren.

Spoed voorziening (voorlopige voorziening)

In sommige gevallen is het mogelijk om een spoedprocedure te doorlopen als u gaat scheiden. Dit is zo wanneer er snel duidelijkheid moet zijn over voorlopige alimentatie of de vraag wie het recht heeft om tijdelijk in de gezamenlijke woning te blijven wonen. Uw advocaat moet in dit geval een verzoekschrift voorlopige voorziening indienen en vragen om een zogeheten nevenvoorziening. Dit is een tijdelijke beslissing van de rechter over de alimentatie en de woonruimte. De rechter neemt een beslissing die tijdelijk van kracht is, tot er een einduitspraak in de scheidingsprocedure is gedaan. Deze tijdelijke afspraken kunnen dan uiteindelijk nog wijzigen.

Zitting rechtbank

Wanneer het overleg tussen de advocaten is afgerond, vindt er een zitting plaats bij de rechtbank. Beide partijen worden door de rechter gehoord. Zittingen over familierecht vinden in beslotenheid plaats. Dat is dus anders dan bij zittingen op gebied van bijvoorbeeld strafrecht, die openbaar zijn en waarbij iedereen op de publieke tribune mag plaatsnemen. Na de zitting heeft de rechter enkele weken tijd om uitspraak te doen en te beslissen over de punten die zijn voorgelegd. Uiteraard wordt dat allemaal schriftelijk vastgelegd.

Als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak over de scheiding, dan kan deze in hoger beroep.

Echtscheiding definitief

Een echtscheidingsprocedure en daarmee een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Pas dan bent u officieel gescheiden. Heeft u nog andere vragen omtrent uw echtscheiding? U kunt contact met ons opnemen via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Mediation

Nog voordat een gerechtelijke procedure in gang wordt gezet, kunnen de aanstaanden ex-partners proberen om afspraken te maken middels mediation. Een mediator (een onafhankelijke bemiddelaar) gaat dan tussenbeide zitten en inventariseert de belangen aan weerszijden. Vervolgens gaat de mediator op basis van goed overleg samen met de ex-partners afspraken maken. Er moet hier veelal worden gekeken naar ‘gulden middenwegen’, daar waar de belangen aan weerszijden dikwijls tegenstrijdig zijn.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Ex-partners gaan vrijwillig naar de mediator. Het komt helaas voor dat mediation mede hierdoor strandt. Als ex-partners er niet samen uitkomen, dan moeten zij alsnog naar een advocaat. De advocaat zorgt voor een (eenzijdig) verzoekschrift en de rechter bepaalt over de punten waarover partijen het niet eens zijn.

Bij Berntsen Mulder Advocaten kunt u terecht voor een advocaat of mediator en zo bieden wij in het geval van een scheiding een totaalpakket. Bel naar 0172 – 49 43 45.


Wij helpen u graag verder!

Voor een scheiding is een advocaat verplicht. Gezamenlijke advocaat-mediator of eigen advocaat inschakelen? Onze advocaten kennen alle wettelijke regels omtrent een scheiding van a tot z.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het maken van goede afspraken over de scheiding, kunnen wij u ook helpen met mediation. Onze mediator gaat samen met u op zoek naar de meest acceptabele oplossingen voor u beiden. Via deze weg is het mogelijk dat een vechtscheiding kan worden voorkomen.

Onze advocaat-mediators en/of advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen.
    Laat onze specialisten u helpen