← Terug

Werkwijze scheiding

Hoe gaan wij te werk?

Het eerste contact met een advocaat vindt plaats in een persoonlijk gesprek, op kantoor of telefonisch. Samen met uw advocaat bespreekt u uw situatie. Alle mogelijkheden wat betreft het scheiden worden besproken en voor- en nadelen van de opties worden uitgelegd. In het geval van een scheiding is het uitgangspunt altijd om er samen met uw partner zo goed mogelijk uit te komen. Overleg met de advocaat van uw partner is daarbij belangrijk. Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang.

Als u wilt scheiden, is de eerste stap om uw partner in te lichten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Die manier waarop u dat doet, kunt u met uw advocaat bespreken. U moet altijd een professional inschakelen, want een scheiding moet in Nederland uiteindelijk altijd worden uitgesproken door een rechter. Daarom heeft u de hulp van een advocaat nodig, omdat advocaten de enigen zijn die bevoegd zijn een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.

Direct contact? Bel 0172 – 42 71 95. Of vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat moet u zoal bespreken met uw ex-partner?

Bij een scheiding komt erg veel kijken. Een echtscheiding aanvragen is niet zomaar gebeurd. Er moet een hele reeks afspraken worden gemaakt voordat de scheiding kan worden ingeschreven in de burgerlijke stand. Het is van belang dat ex-partners met elkaar overleggen. Waar moeten zij zoal aan denken?

Afspraken over de kinderen

Als u gaat scheiden en er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan moet u belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Ouders moeten denken aan: Bij wie gaan de kinderen wonen? In welke mate heeft de ene ouder de mogelijkheid tot omgang met het kind. Hoe zit het met het (gezamenlijk) ouderlijk gezag? Wie van de ouders neemt welke taak m.b.t. de opvoeding op zich? Misschien de ouders samen?

Verdeling van huwelijksgemeenschap

U heeft ongetwijfeld voor de scheiding samen bepaalde goederen gekocht. Denk hierbij aan een huis of een auto. Hoe die zaken verdeeld moeten worden, is afhankelijk van of u heeft gekozen voor huwelijkse voorwaarden (en wat deze precies inhouden) of gemeenschap van goederen.

Partneralimentatie en pensioen

Wanneer de ene ex-partner meer verdient dan de ander, is misschien partneralimentatie op zijn plek. De ene ex-partner dient dan een maandelijks bedrag over te maken naar de ander. Dit bedrag is ook afhankelijk van de financiele welstand van de partijen toen zij getrouwd waren.

Overige vragen

Wat als één partner of allebei de partners niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, maar wel hier wonen? Kunnen wij dan wel bij een Nederlandse rechter terecht als we willen scheiden? Hoe zit het met een eerder uitgesproken scheiding van tafel en bed? Hoe zit het op fiscaal gebied? Hoe gaat een procedure in mijn geval in zijn werk? Iedere scheiding is uniek en vereist een geheel eigen aanpak.

Soort echtscheiding

Er zijn verschillende manieren voor u en uw partner om uit elkaar te gaan.

  • Gemeenschappelijk verzoek
  • Eenzijdig verzoekschrift

1. Gemeenschappelijk verzoek

Als u samen met uw ex-partner een verzoekschrift indient, is dit een ‘gemeenschappelijk verzoek’. In dat geval moeten u en uw partner het over alle zaken eens zijn en deze afspraken moeten worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. In zo’n convenant staan afspraken over wonen, schulden, bezittingen en andere financiële zaken. Daarnaast moeten er afspraken over de minderjarige kinderen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over waar de kinderen gaan wonen (co-ouderschap of niet), kinderalimentatie en verdeling van opvoedingstaken. Deze worden in een ouderschapsplan vastgelegd. Het verzoekschrift tot scheiding, het scheidingsconvenant én het ouderschapsplan worden door een advocaat – namens u beiden – ingediend bij de rechtbank. U heeft in dit geval samen maar één advocaat nodig.

Scheiding aanvragen? Vanzelfsprekend kan Berntsen Mulder Advocaten u en uw ex-partner voorzien van één advocaat voor een gezamenlijk verzoek als u wilt gaan scheiden. Bent u het eens dat jullie gaan scheiden en heeft u misschien zelf al afspraken gemaakt? U kunt contact met ons opnemen via 0172 – 42 71 95.

2. Eenzijdig verzoekschrift

Wanneer u en uw partner géén overeenstemming hebben over een scheiding, kunt u met uw eigen advocaat een ‘eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding’ indienen bij de rechtbank. Het is vanzelfsprekend dat deze keuze een heel ander plan van aanpak vraagt dan het gemeenschappelijk verzoekschrift. Een eenzijdig verzoekschrift kan óók worden gehanteerd wanneer er u en uw partner er niet samen uitkomen. Bij deze gang van zaken hebben u en uw partner beiden een eigen advocaat nodig.

Wat zijn de verschillen?

Bovenstaande soorten van scheiden hebben als voornaamste verschil dat er wel of geen overeenstemming is tussen de partners. Maar er zijn meer verschillen.

  • Een gemeenschappelijk verzoek kan sneller worden afgewikkeld. Bij een gemeenschappelijk verzoek is meestal geen hoorzitting nodig. Een rechter doet soms al binnen enkele weken uitspraak.
  • Een eenzijdig verzoek neemt vaak maanden in beslag. Dat komt omdat alles schriftelijk moet worden afgehandeld, waarbij er allerlei termijnen van kracht zijn. Wanneer u een verzoekschrift tot echtscheiding naar (de advocaat van) uw partner stuurt, heeft hij of zij 6 weken de tijd om te reageren. In die tijd kan ook uitstel worden gevraagd. En na die tijd kan de advocaat van uw partner (de wederpartij) antwoorden met een verweerschrift. In dat verweerschrift kunnen zelfstandige verzoeken staan, waar u (via uw advocaat) moet reageren.

Spoed

In sommige gevallen is het mogelijk om een spoedprocedure te doorlopen als u gaat scheiden. Dit is zo wanneer er snel duidelijkheid moet zijn over voorlopige alimentatie of de vraag wie het recht heeft om tijdelijk in de gezamenlijke woning te blijven wonen. Uw advocaat moet in dit geval een verzoekschrift voorlopige voorziening indienen en vragen om een zogeheten nevenvoorziening. Dit is een tijdelijke beslissing van de rechter over de alimentatie en de woonruimte. De rechter neemt een beslissing die tijdelijk van kracht is, tot er een einduitspraak in de scheidingsprocedure is gedaan. Deze tijdelijke afspraken kunnen dan uiteindelijk nog wijzigen.

Zitting rechtbank

Wanneer het overleg tussen de advocaten is afgerond, vindt er een zitting plaats bij de rechtbank. Beide partijen worden door de rechter gehoord. Zittingen over familierecht vinden in beslotenheid plaats. Dat is dus anders dan bij zittingen op gebied van bijvoorbeeld strafrecht, die openbaar zijn en waarbij iedereen op de publieke tribune mag plaatsnemen. Na de zitting heeft de rechter enkele weken tijd om uitspraak te doen en te beslissen over de punten die zijn voorgelegd. Uiteraard wordt dat allemaal schriftelijk vastgelegd.

Als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak over de scheiding, dan kan deze in hoger beroep.

Echtscheiding definitief

Een echtscheidingsprocedure en daarmee een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Pas dan bent u officieel gescheiden.

Mediation

Nog voordat een gerechtelijke procedure in gang wordt gezet, kunnen de aanstaanden ex-partners proberen om afspraken te maken middels mediation. Een mediator (een onafhankelijke bemiddelaar) gaat dan tussenbeide zitten en inventariseert de belangen aan weerszijden. Vervolgens gaat de mediator op basis van goed overleg samen met de ex-partners afspraken maken. Er moet hier veelal worden gekeken naar ‘gulden middenwegen’, daar waar de belangen aan weerszijden dikwijls tegenstrijdig zijn.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Ex-partners gaan vrijwillig naar de mediator. Het komt helaas voor dat mediation mede hierdoor strandt. Als ex-partners er niet samen uitkomen, dan moeten zij alsnog naar een advocaat. De advocaat zorgt voor een (eenzijdig) verzoekschrift en de rechter bepaalt over de punten waarover partijen het niet eens zijn.

Bij Berntsen Mulder Advocaten kunt u terecht voor een advocaat of mediator en zo bieden wij in het geval van een scheiding een totaalpakket. Bel naar 0172 – 42 71 95.

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Als mensen hun relatie officieel willen maken, maar geen huwelijk willen aangaan, dan werkt het scheiden enigszins anders. Hiervoor hoeft men niet per sé naar de rechtbank. Dit is anders als er minderjarige kinderen in het spel zijn, of als er onenigheid is over bepaalde punten.

Wij helpen u

Voor een scheiding is een advocaat verplicht. Gezamenlijke advocaat of eigen advocaat inschakelen? Onze advocaten kennen alle wettelijke regels omtrent een scheiding van a tot z.

Wanneer u hulp nodig heeft bij goede afspraken maken over de scheiding, kunnen wij u ook helpen met mediation. Onze mediator gaat samen met u op zoek naar de meest acceptabele oplossingen voor u beiden. Via deze weg is het mogelijk dat een vechtscheiding kan worden voorkomen.

Onze advocaat of mediator staan voor u klaar wanneer nodig. Neem vandaag nog contact op via 0172 – 42 71 95.
    Laat onze expertise u helpen

    Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
    kunnen helpen en bespreken graag alle opties.